Monumenten

navigation_sitewide_header

Lees voor

Monumenten

Enkhuizen is een stad met een rijke geschiedenis. Door deze geschiedenis staan er veel monumenten in de stad. Van die gebouwen zijn 360 Rijksmonumenten en ruim 200 gemeentelijke monumenten. Als u vanaf de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen naar de stad kijkt, ziet u er al een aantal, zoals de Drommedaris. Hieronder een overzicht van historische gebouwen in Enkhuizen:

Het Stadhuis

Het huidige stadhuis is gebouwd in de jaren 1686/1688 ter vervanging van een veel kleiner stadhuis uit circa 1450, dat in 1685/1686 werd afgebroken. Dat stadhuis is destijds wel uitgebreid, maar was toch veel te klein en bouwvallig. Zolang als de bouw duurde, duurde ook de (eerste) restauratie die werd uitgevoerd in 1980/1982. De gehele voorgevel werd weggebroken, van een steviger fundering voorzien en weer geheel opgebouwd. Tegelijkertijd werd een algehele restauratie uitgevoerd en werden de werkvertrekken gemoderniseerd: dat kostte ruim 3 miljoen gulden (€ 1,36 miljoen).

Voortaan kan iedereen de stadhuiscollectie van de gemeente Enkhuizen bekijken via de website www.stadhuiscollectie.nl. De stadhuiscollectie bestaat uit tientallen schilderijen van welgestelde Enkhuizers die zich voornamelijk in de gouden eeuw (tussen 1600 en 1700) lieten portretten.

Behalve de collectiestukken, zijn verschillende ruimtes in het stadhuis driedimensionaal (360 graden) gefotografeerd zoals de Weesmeesterenkamer, de Trouwzaal, Burgemeesterskamer, Raadszaal en de Witte Zaal.

Een groot deel van de stadhuiscollectie is in beheer van de ‘Stichting Semeijns de Vries van Doesburgh’, ook wel bekend als de ‘Stichting Portret van Enkhuizen’. Thade van Doesburgh is voorzitter van deze stichting: “De schilderijen zijn in onze familie terechtgekomen door vererving en doordat mijn overgrootvader een verwoed verzamelaar was van alles wat met de stad Enkhuizen te maken had.”De Drommedaris

Deze gevechtstoren werd in 1540 gebouwd als onderdeel van de verdedigingswerken en heette oorspronkelijk Zuider- of Ketenpoort ,omdat de weg naar de zoutketen aan de zeedijk er onderdoor ging.


Het Waaggebouw

Het Waaggebouw in Enkhuizen is een van de weinige bewaard gebleven voorbeelden van de vroege renaissance in de noordelijke Nederlanden. Het weegmechanisme in de weeghal op de begane grond is nog aanwezig. Vanaf 1636 was op de verdieping de chirurgijnskamer gevestigd, tevens vergaderruimte en collegezaal voor het chirurgijnsgilde.


De Koepoort

In 1649 begon men met de aanleg van de Koepoort. De voltooiing was in 1730. Voor die tijd bestond de westelijke toegang tot de stad uit een brede gracht met ophaalbrug en een houten poort. Dit bouwsel moest nu vervangen worden door een entree dat er degelijker uit zou zien. De flauwe bocht in de poortopening, gebruikelijk in die dagen, diende om schieten door de poort heen onmogelijk te maken. De beide gevels (aan stad- en Streekzijde) zouden van stoere blokken gehouwen steen worden opgetrokken.


De Zuiderkerk

Deze hallenkerk, gewijd aan de Heilige martelaar Pancratius, is tussen 1423 en 1524 gebouwd. Het plafond werd in 1484 beschilderd met taferelen uit het Oude en Nieuwe Testament. Deze werden in 1609 met een verflaag bedekt en drie eeuwen later weer met veel moeite blootgelegd. De 75 meter hoge toren werd gebouwd tussen 1450 en 1524. In 1533 werd de spits met koper bekleed en de toren is gerestaureerd in 1908/1909 en 1991/1992.


De Westerkerk

De kerk is in drie fasen gebouwd. Dat is zichtbaar aan de afstanden tussen de pilaren. Bouwfasen één en twee dateren uit 1470/1480 respectievelijk 1490. Het jongste kaphout dateert van 1516. Dit houdt in dat de Westertoren, uit 1519, direct na de bouw van de kerk moet zijn gebouwd.


Meer informatie

Uiteraard kent Enkhuizen nog veel meer monumenten, zoals de Vestingswal, het Peperhuis en het Snouck van Loosenhuis. Kijk ook eens op www.kroniekvanenkhuizen.nl. Hier staan alle monumenten uitgebreid beschreven. Wilt u weten wanneer een gebouw een monument wordt genoemd? Kijk dan onder Bouwen en wonen, Monumenten.