Aanpak lood in bodem

Aanpak bodem speeltuinen Nassaustraat en Nanne Sluisstraat

update 23 februari 2021

Bij de speeltuinen aan de Nassaustraat en Nannesluisstraat starten 1 maart werkzaamheden om de grond te vernieuwen. In totaal duurt het werk ongeveer twee maanden. De speeltoestellen worden als alles goed verloopt begin mei teruggeplaatst. Bij onderzoek van de provincie Noord-Holland naar de bodemkwaliteit van speeltuinen werd in deze twee speeltuinen een te hoog loodgehalte gemeten. Daarom worden de speeltuinen nu van een nieuwe grondlaag voorzien. 

De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Hieronder vindt u de brief die naar omwonenden is verstuurd. 
 

pdf Bewonersbrief (PDF, 480.26 KB)Bestand voorlezen

 

Aanpak bodemsituatie De Bult

update 9 december 2020

De gemeente Enkhuizen gaat naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 starten met het herstellen van de deklaag van de voormalige vuilstortplaats van Enkhuizen. De locatie, ook wel bekend als ‘De Bult’, is gelegen langs de Oosterdijk, bij de kruising met de Haling. Deze werkzaamheden zijn het gevolg van een saneringsonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar aanleiding van een eerder onderzoek waaruit bleek dat de afdeklaag op een aantal plaatsen te dun is geworden.

Hieronder vindt u de brief die naar de omwonenden is verstuurd.

pdf pdf (PDF, 397.71 KB)Bestand voorlezen

 

Onderzoek lood in de bodem bij kinderspeelplekken Westfriesland  2019

update 5 juni 2020

In 2019 zijn ruim 370 speelplekken onderzocht op lood in de bodem. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem.

Situatie Enkhuizen

In Enkhuizen zijn in totaal 41 locaties onderzocht. Op 28 locaties is de kwaliteit voldoende (loodgehalte tussen 0 en de 100 mg/kg). Op 11 locaties is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Op één locatie is de hoeveelheid lood te hoog (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat (Bolwerk). De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Nader bodemonderzoek

Inmiddels is er nader bodemonderzoek gehouden en ligt er een saneringsplan voor de speelplaatsen aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat. Binnenkort vindt u meer informatie op deze pagina hierover.

Tot die tijd is het voor kinderen nog steeds veilig om gebruik te maken van deze speelplaats zolang ouders rekening houden met veiligheidsvoorschriften als handen wassen van de kinderen na het spelen en het voorkomen van inname/opeten van grond. De speeltuinen hoeven niet gesloten te worden.

Meer informatie vindt u in:

pdf Veel gestelde vragen - Enkhuizen (PDF, 293.05 KB)Bestand voorlezen pdf Loodkaart gemeente Enkhuizen (PDF, 9.59 MB)Bestand voorlezen pdf Brief omwonenden juni 2020 (PDF, 338.16 KB)Bestand voorlezen