Aansprakelijk stellen gemeente

 • bij schade opgelopen door onzorgvuldigheid gemeentelijk handelen of gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of voertuigen
 • gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van schuld of nalatigheid
 • lees eerst de gang van zaken hieronder om de juiste stappen te nemen

Aansprakelijk stellen gemeente

Gang van zaken

 • meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft

 • deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente

 • als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente Enkhuizen aansprakelijk stellen voor schade die u lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente.

Heeft u de volgende gegevens bij de hand voor de aansprakelijkstelling van de gemeente voor schade?

 • bewijsstukken (foto's) van de locatie, schade en de oorzaak
 • proces-verbaal¬†van de politie¬†over de (voertuig) schade
 • een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota's, offertes)
 • eventuele ondertekende¬†getuigenverklaring(en)

Als de gegevens niet volledig zijn kan uw aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade niet in behandeling worden genomen.

Beoordeling

 • de gemeente of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente beoordeelt de claim
 • de toe- of afwijzing van de aansprakelijkstelling ontvangt u schriftelijk

Bezwaar

Tegen een afwijzing van aansprakelijkheid kunt u geen bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Wel kunt u naar de burgerlijke rechter gaan. Zie hiervoor: www.rechtspraak.nl.