Terug naar het overzicht

Mooie ideeën uit  enquête ‘Van Bouwstenen naar omgevingsvisie’

Bijna 200 inwoners en ondernemers hebben de enquête ‘Van Bouwstenen naar omgevingsvisie’ ingevuld. In de enquête werden vragen gesteld over de thema’s van de ‘bouwstenen’: dorpsleven, samenleven & vitale wijken, landschap & kust en werken om de hoek.

De vragen zijn een eerste stap richting een omgevingsvisie. Met het maken van een omgevingsvisie kijken we vooruit naar de toekomst van onze gemeente. Hoe willen we dan wonen, werken en recreëren. Met welke problemen hebben we nu te maken en hoe willen we die aan gaan pakken? En: “Hoe zorgen we voor ‘Vaker een JA tegen burgerinitiatieven’”. We doen dit samen met de gemeente Stede Broec voor betere afstemming en meer slagkracht.

Met de enquête hebben we mooie, leuke en innovatieve ideeën opgehaald. Een paar opvallende en veel gekozen antwoorden:

  • woningtekort oplossen met inzet van leegstaande bedrijfspanden en leegstaande historische panden
  • ruimere regels voor bouwen op eigen erf
  • met een biodiverse groenstrook tussen landbouw/veeteeltgebied en natuurgebied zorgen voor een goede overgang en een aantrekkelijker landschap
  • voor de verbetering van de bereikbaarheid is beter openbaar vervoer een must
  • verander het maaibeleid, met aandacht voor de veiligheid van mens en dier
  • er zijn al veel woningen die gasloos koken

Heeft u de enquête gemist? Begin 2024 heeft iedereen weer een kans om z’n stem te laten horen en mee te denken over de toekomst van onze gemeente. Blijf ons volgen op www.samen.enkhuizen.nl