Terug naar het overzicht

Nieuwe prikronde corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona, kunnen dit najaar vanaf 2 oktober een coronaprik halen. Deze wordt gezet met het nieuwst beschikbare vaccin, zodat zij hun afweer tegen het coronavirus weer op peil kunnen brengen. Ook zorgmedewerkers met direct patiënten- en/of cliëntencontact kunnen de prik krijgen.

Kijk voor meer informatie op Coronaprik najaarsronde 2023 – GGD Hollands Noorden