Terug naar het overzicht

Opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen op ijsbaan

Burgemeester Eduard van Zuijlen heeft donderdagavond omwonenden bijgepraat over de plannen voor een opvanglocatie op de ijsbaan. De opvanglocatie is nodig om de vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden voor een langere periode. Tijdens de bijeenkomst hebben omwonenden hun zorgen geuit en alternatieve locaties benoemd, zoals leegstaande bedrijfspanden. Burgemeester Van Zuijlen heeft toegezegd om contact te zoeken met een aantal bedrijven met de vraag of zij leegstaande panden beschikbaar hebben.  

Tot nu toe verblijven de vluchtelingen bij gastgezinnen, in hotels of in recreatiewoningen. Veel locaties waar de vluchtelingen nu verblijven zijn beschikbaar voor een beperkte periode. De afgelopen maanden heeft gemeente Enkhuizen daarom, samen met gemeenten Stede Broec en Drechterland, diverse locaties onderzocht voor opvang voor de langere termijn. Geen enkele locatie is ideaal. Op basis van ambtelijk onderzoek en advies heeft de burgemeester uiteindelijk de ijsbaan aangewezen als ‘minst slechte’ plek. De alternatieve locaties bleken om verschillende redenen ongeschikt, bijvoorbeeld omdat ze te klein zijn of omdat de plannen voor de noodzakelijke nieuwbouwwijken daardoor in gevaar komen.

Locatie en inrichting

Om de noodopvang op de ijsbaan mogelijk te maken wordt ongeveer tweederde deel van de ijsbaan opgehoogd, zodat er riool aangelegd kan worden. Daarop komen woonunits in 5 blokken, ieder geschikt voor 30 mensen. Vanwege de leveringsproblemen van Liander zal de elektriciteit in eerste instantie via aggregaten geleverd worden. Die worden vóór de brandweerkazerne geplaatst en voorzien van geluiddempende maatregelen. Of stille zonnecollectoren daarvoor in de plaats kunnen komen wordt nog onderzocht. De inrichting van de woonunits is sober, met gemeenschappelijke keukens en sanitaire voorzieningen. De opvanglocatie krijgt een beheerder.

Duur van de opvanglocatie

De woonunits worden gehuurd voor een jaar en zijn uitsluitend bestemd voor vluchtelingen uit Oekraïne. Een garantie dat de noodunits na dit jaar niet meer nodig zijn, kunnen we helaas niet geven. Als de oorlog langer duurt en het Rijk opnieuw gemeenten verplicht vluchtelingen op te vangen, zullen we de woonunits langer nodig hebben. Als de noodopvang niet meer nodig is, wordt de ijsbaan weer in oude staat hersteld.

Het college van B&W zegt toe om in het komende jaar op zoek te gaan naar een locatie voor flexwoningen die geschikt is voor een eventueel langer verblijf van de Oekraïners en voor ‘spoedzoekers’ uit Enkhuizen of andere woningzoekenden.

Mogelijkheid voor inspraak

Er is sprake van een noodsituatie, van een crisis. Het Rijk verplicht de gemeenten om per direct opvang te regelen. In geval van nood en crisis kunnen veel procedures worden omzeild. Om de noodsituatie op te lossen moet er eerst gehandeld worden in een korte tijd. Dat verklaart ook waarom de communicatie vooral bestaat uit informeren en echte inspraak niet mogelijk is.

Gastvrije stad

Tot nu toe hebben 67 gastgezinnen de opvang verzorgd. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor! Nu is het moment aangebroken dat zij ontlast worden en we als stad samen de gastvrijheid laten zien die de oorlogsvluchtelingen nodig hebben. Het is aan ons allen om het verblijf van de Oekraïners in Enkhuizen zo aangenaam mogelijk te maken.