Terug naar het overzicht

Overlijden Chris Segerius

We zijn zeer geschokt door het plotselinge overlijden van Chris Segerius, nog voordat hij een start heeft kunnen maken met zijn raadswerk. Onze gedachten gaan allereerst uit naar zijn vrouw en familie. We wensen hun veel sterkte bij het dragen van dit verlies. In Chris verliezen we een zeer bevlogen en markant raadslid dat in korte tijd zijn stempel heeft weten te drukken op de politiek in Enkhuizen.

Namens College van burgemeester en wethouders: E.A. van Zuijlen, burgemeester              

Namens de gemeenteraad: P.T.J. Pels, griffier