Terug naar het overzicht

Resultaten enquêtes omgevingsvisie bekend

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Van 5 mei tot en met 31 mei 2021 stonden de enquêtes over de omgevingsvisie online. Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden werden gevraagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente. Hoe blijft Enkhuizen een fijne plek om te wonen, werken en recreëren, en welke keuzes moeten er gemaakt worden om Enkhuizen aantrekkelijk en leefbaar te houden?

Resultaten

Inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden konden verschillende enquêtes invullen en hun ideeën achterlaten op een dynamische kaart. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend.

Hoe nu verder?

De resultaten geven een eerste indruk over hoe inwoners denken over hun leefomgeving en welke thema’s zij belangrijk of juist minder belangrijk vinden. Deze opgehaalde resultaten zullen gebruikt worden bij het opstellen van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een nieuw, voor alle gemeenten verplicht, instrument uit de aankomende Omgevingswet. In de omgevingsvisie komt te staan hoe Enkhuizen zich kan ontwikkelen tot 2035. Dit gaat dus over zaken als wonen, werken, energie, natuur, verkeer, voorzieningen en de samenhang daartussen. Het eerste concept van de omgevingsvisie zal de komende maanden worden opgesteld en zal naar verwachting in het najaar ter inzage worden gelegd.