Afvalbak voor plastic, blik en pak

Vanaf juni 2017 gebruiken de meeste inwoners van Enkhuizen een afvalbak met oranje deksel. Voor de binnenstad en hoogbouw wordt nog gewerkt met de plastic zakken.

In de oranje afvalbak hoort:

 • plastic verpakkingen
 • blik
 • lege pakken

Wat kan er nog meer in de oranje afvalbak?

www.indegoeiebak.nl

Meer informatie over afval:

www.hvcgroep.nl

Telefoonnummer HVC: 0800-0700

Veel gestelde vragen komst afvalbak

 • Waarom gaan we inzamelen met een plasticbak aan huis?

Met een afvalbak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en lege pakken van sap, saus en zuivel wordt het makkelijker om dit afval te scheiden. Gebleken is, onder andere uit onderzoek onder inwoners door HVC en ervaringen in andere gemeenten, dat inwoners hun afval beter apart houden als ze hier een aparte bak voor hebben. Als pluspunt ervaren ze dat het afval buiten in een bak bewaard wordt en de losse zakken geen ruimte meer innemen in huis of in de schuur. Bovendien voorkomt een bak dat zakken scheuren of wegwaaien.

 • Wat is het belang van afval scheiden?

Door afval goed te scheiden, blijven waardevolle grondstoffen behouden waarvan weer nieuwe producten kunnen worden gemaakt. Ongeveer 50% van al het huishoudelijk afval in Nederland wordt nu gescheiden. De overheid wil dit verhogen naar 75% in 2020. Het is daarom belangrijk dat u thuis uw plastic, blik, lege pakken, gft, papier en glas apart houdt.

 • Moet ik afval scheiden?

Ja, het scheiden van afval is verplicht. Dit is vastgesteld in de Afvalstoffenverordening van Enkhuizen.

 • Hoe ziet de bak voor plastic, blik en pak eruit?

Dit is een grijze afvalbak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

 • Waarom mogen lege pakken van sap, saus en zuivel en blik nu ineens wel bij het plastic?

Lege pakken en blik kunnen heel goed worden gescheiden en hergebruikt. SUEZ, het bedrijf dat het plastic afval, blik en de lege pakken verwerkt voor HVC, heeft nu de mogelijkheid om ook de lege pakken en het blik te scheiden. Lege pakken worden gescheiden in papier, plastic korrels en granulaat voor aluminium. Hiervan worden bijvoorbeeld weer pannen, kranten en plastic flesjes gemaakt. Het blik is grondstof voor producten als blikjes, fietsen en treinstellen.

 • Ik heb geen brief gekregen, maar wil wel graag een plasticbak. Kan dit?

Als u in de binnenstad woont dan is het niet mogelijk om een plasticbak te ontvangen. Woont u niet in de binnenstad, maar wilt u wel een plasticbak ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons. Wij bekijken dan of u een afvalbak kunt krijgen en wanneer.

 • Mag ik de bak voor plastic, blik en pak weigeren?

Het is niet de bedoeling dat de bak geweigerd wordt. Het nieuwe inzamelsysteem is erop gericht dat huishoudelijk afval beter gescheiden wordt waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven. Van deze grondstoffen worden weer nieuwe producten gemaakt. Bakken waarin afval zit dat er niet in hoort, kunnen bij de inzameling worden geweigerd.

Inwoners die een bak voor plastic, blik en pak aan huis krijgen, mogen deze op grond van de Afvalstoffenverordening van Enkhuizen niet weigeren. In de verordening wordt afval scheiden verplicht gesteld via het door ons aangewezen inzamelmiddel, in dit geval de bak voor plastic, blik en pak.

 • Ik heb echt niet genoeg ruimte voor de plasticbak. Wat kan ik doen?

Als uw kavel zo klein is dat de bak niet past, kunt u dit bij ons aangeven. Wij bekijken vervolgens in overleg met HVC of er een andere oplossing geboden kan worden of dat u uitgezonderd kunt worden van de bak.

 • Ik woon in de binnenstad en heb geen brief over de plasticbak ontvangen. Klopt dit?

Dit klopt, in de binnenstad wordt de container i.v.m. met de ruimte bij de woningen niet ingevoerd. Hier blijft de inzameling op dezelfde manier verlopen als in de afgelopen periode.

 • Ik woon in een appartement of boven-of benedenwoning en heb een brief over de plasticbak ontvangen. Klopt dit?

Dit klopt niet. De inzameling van plastic, lege pakken en blik gebeurt voor u niet via een bak aan huis. Het blijft zoals u gewend bent, door middel van zakken. De inzameling van restafval via verzamelcontainers blijft hetzelfde. Wel kan de inzameling van plastic, blik en pak en restafval op andere dagen plaatsvinden dan u gewend bent. Als dit voor uw woning van toepassing is, krijgt u hierover tijdig bericht.

 • Ik woon in een appartement of boven-of benedenwoning. Kan ik nog steeds zakken aan de weg zetten?

Ja, dat kan. De inzameling van zakken bij hoogbouw blijft eens per 4 weken. De inzameldag kan wijzigen. Als dit het geval is, krijgt u hierover tijdig bericht.

 • Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, blik en pak aanvragen?

De bak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en pak apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een commerciële inzamelaar.

 • Kan ik een extra bak voor gft krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Een extra bak voor gft (240 liter) wordt gratis verstrekt. Ook wordt uw bak van 140 liter voor gft gratis omgeruild voor een grotere van 240 liter.

 • Kan ik een extra bak voor restafval krijgen? En wat kost dat?

U kunt geen extra restafvalbak krijgen. Alleen bij problemen met het weggooien van incontinentiemateriaal voor volwassenen kan een extra restafvalbak een oplossing zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

 • Kan ik een extra bak voor plastic, blik en pak krijgen? En wat kost dat?

Ja, dat kan. Voor een extra bak voor plastic, blik en pak (240 liter) worden geen kosten in rekening gebracht. U kunt deze na twee maanden aanvragen via de Klantenservice van HVC, telefoon 0800-0700 (gratis).

 • Kan ik mijn bak voor gft omruilen voor een grotere/kleinere?

De kleine gft-bak (140 liter) kunt u omruilen voor een grote bak (240 liter). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 • Kan ik een kleine restafvalbak krijgen in plaats van een grote?

De standaard restafvalbak heeft een inhoud van 240 liter. U kunt ook kiezen voor een kleinere bak van 140 liter. U kunt deze aanvragen via de Klantenservice van HVC, telefoon 0800-0700 (gratis).

 • Kan ik mijn bak voor plastic, blik en pak omruilen voor een kleinere?

Om het nieuwe inzamelsysteem te laten slagen, krijgen alle inwoners een plasticbak van 240 liter aan huis. Het is niet mogelijk een kleinere bak voor plastic, pak en blik te krijgen. Bij hoge uitzondering kan een maatwerkoplossing worden geboden. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Veel gestelde vragen inzameling van het plastic afval, blik en lege pakken

 • Hoe vaak wordt de plasticbak geleegd?

De bak wordt eens in de vier weken geleegd.

 • Wanneer wordt de plasticbak geleegd?

In de brief van HVC over de levering van de bak bij u thuis, staan de eerste twee inzameldagen vermeld. U kunt voor de inzameldag de afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de bak bij u is geleverd: www.hvcgroep.nl. Ook kunt u op uw smartphone of tablet de HVC afval-app downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop het afval wordt ingezameld en kunt u meldingen ontvangen welke afvalsoort die dag wordt opgehaald.

 • Op welke plaats bied ik de plasticbak aan voor inzameling?

U kunt de plasticbak op dezelfde plaats neerzetten als de bakken voor gft en etensresten en restafval.

 • Is inzameling van het plastic afval, blik en de lege pakken eens in de vier weken wel genoeg?

Op basis van ervaringen in andere gemeenten is inzameling eens in de vier weken voldoende voor een gemiddeld huishouden. Om het volume van het afval kleiner te maken, kunt u plastic flesjes samenpersen en lege pakken plat kunnen maken. Ook kunt u tussendoor dit afval naar het dichtstbijzijnde afvalbrengstation brengen.

 • Gaat de bak stinken als plastic, pak en blik eens in de vier weken wordt ingezameld?

U kunt stankoverlast voorkomen door de sap- en zuivelpakken helemaal leeg te maken en eventueel luchtdicht te verpakken in bijvoorbeeld pedaalemmerzakken die u vervolgens in de bak doet.

 • Waar kan ik vinden wat in de bak voor plastic, pak en blik mag?

Dit kunt u vinden op www.indegoeiebak.nl of op www.hvcgroep.nl.

 • Waarom mogen chipszakken niet in de plasticbak?

Chipszakken zijn gemaakt van samengesteld materiaal; kunststof en aluminium. Dit kan niet van elkaar worden losgehaald, waardoor de zakken niet kunnen worden gerecycled. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lege pakken van melk en sap.

Meest gestelde vragen inzameling van het restafval

 • Verandert de inzamelfrequentie van het restafval?

De inzameling van de bak voor restafval aan huis verandert; deze is voortaan eens in de vier weken.

 • Is inzameling van het restafval eens in de vier weken wel voldoende?

Als u gft, oud papier en karton en plastic verpakkingen, blik, lege pakken van sap, saus en zuivel goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Eens in de vier weken legen van de restafvalbak is dan voldoende. Het zijn ook juist de plastic verpakkingen en lege pakken die veel ruimte innemen.

 • Gaat de bak stinken als het restafval eens in de vier weken wordt ingezameld?

Vooral keukenafval (etensresten en schillen) veroorzaakt stankoverlast in de restafvalbak. Dit afval hoort in de bak voor gft (groente-, fruit- en tuinafval en etensresten), die eens in de twee weken wordt geleegd. Er zijn verschillende manieren om stankoverlast, die met name in de zomer kan ontstaan, te vermijden. Bijvoorbeeld door etensresten te verpakken in een biologisch afbreekbaar zakje voorzien van Keurmerk Logo (te verkrijgen bij de supermarkt) en daarna in de gft-bak te doen.

 • Passen luiers en incontinentiemateriaal nog wel in de restafvalbak als die eens in de vier weken wordt geleegd?

Als u gft, oud papier en karton en plastic, pak en blik goed apart houdt, blijft nog maar weinig restafval over. Een gemiddeld gezin met kinderen in de luiers heeft ook met de nieuwe inzamelfrequentie voldoende ruimte in de restafvalbak. Heeft u aan één restafvalbak niet voldoende voor het weggooien van incontinentiemateriaal voor volwassen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij zoeken met u naar een gepaste oplossing.

 • Gaat de bak stinken als ik er luiers of incontinentiemateriaal in gooi?

Als u de gebruikte luiers en incontinentiemateriaal verpakt in luierzakjes (te verkrijgen bij de supermarkt of drogist), voorkomt u stankoverlast. Ook bestaan er luiersystemen die volle luiers vacuümverpakt om stank te vermijden.

 • Ik woon in een appartement, boven-of benedenwoning. Blijft de inzameling van restafval hetzelfde?

Ja, de inzameling van restafval bij uw woning (appartement, boven- of benedenwoning) blijft vooralsnog ongewijzigd. Wel kan de inzameldag wijzigen. Als dit voor u geldt, wordt hier per brief tijdig van op de hoogte gesteld.