Alles over uw gemeentelijke belastingen

U betaalt jaarlijks onroerende zaakbelasting (ozb). De opbrengsten van de ozb gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken. Wij helpen u graag met uw eventuele vragen hierover.

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen over gemeentelijke belastingen:

  1. ik heb een vraag over mijn gemeentelijke aanslag
  2. ik wil iets weten over de WOZ / taxatie 
  3. hoe maak ik bezwaar?

Liever persoonlijk een vraag stellen?
U kunt in de ochtenden telefonisch contact opnemen met een medewerker van de afdeling Belastingen via 0228 - 534 000. Belt u ’s middags, dan wordt uw vraag door een medewerker van het KCC beantwoord of u wordt binnen drie werkdagen teruggebeld.

Veel gestelde vragen over: Uw aanslag gemeentelijke belastingen

Hoe werkt betalen via een qr-code?

Op de aanslag staat een qr-code. Als u deze scant met de camera-app van uw smartphone kan de aanslag direct worden voldaan.

Waarom betaal ik gemeentelijke belastingen?

De opbrengsten van de ozb gebruikt de gemeente voor diverse algemene voorzieningen zoals onderwijs, wijkaanpak en de aanleg van speeltuinen en groenstroken.

Meer informatie over:

Ik ben verhuisd, en nu?

- bent u binnen de gemeente verhuisd? 

bij een binnen gemeentelijke verhuizing wijzigt uw aanslag alleen als de samenstelling van uw huishouding verandert. Wanneer er iemand achter blijft op het oude adres, krijgt deze persoon een aanslag op eigen naam voor de rest van het jaar.

- bent u naar een andere gemeente verhuisd?

U krijgt automatisch ontheffing voor de belasting voor het deel van het jaar dat u niet meer in de gemeente woont. Die ontheffing geldt vanaf de eerste maand volgend op het moment dat u zich heeft laten inschrijven bij de nieuwe gemeente. Zodra u verhuist, ontvangt u automatisch bericht.

Moet ik de aanslag betalen bij verkoop van mijn woning/pand?

Is de woning/pand na 1 januari verkocht dan wordt het eigenaarsgedeelte OZB meestal door de notaris verrekend met de koper.

Let op! Dit houdt niet in dat de notaris het bedrag overmaakt naar de gemeente. U blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de volledige aanslag aan de gemeente.

Kan ik een kopie krijgen van mijn aanslag gemeentelijke heffingen?

U kunt uw taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien via DigiD. U moet hiervoor een aanslag/beschikking hebben ontvangen op uw naam. Het taxatieverslag is namelijk alleen op te vragen door de persoon aan wie de beschikking of aanslag is gericht. Voor de onroerendezaakbelasting 2021 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2020 gebruikt. Bedrijven kunnen dit niet online, maar kunnen een mail sturen of bellen met de gemeente.

Hoe werkt een automatische incasso?

- hoe kan ik een machtiging voor automatische incasso afgeven?
U kunt een machtiging afgeven door middel van uw DigiD via www.enkhuizen.nl/automatische-incasso. U kunt daar lezen voor welke aanslagen een machtiging aan te vragen is.

- hoe kan ik de incasso wijzigen of stopzetten?
U kunt deze wijzigen of stopzetten door middel van uw DigiD via www.enkhuizen.nl/automatische-incasso.

- in hoeveel termijnen wordt het belastingbedrag van mijn rekening afgeschreven?
In 10 maandtermijnen

- kan ik zelf het bedrag in termijnen overmaken?
Het is niet mogelijk om zelf, zonder afspraken daarover, het bedrag in termijnen over te maken. Hiervoor moet een betalingsregeling worden getroffen, via het formulier betalingsregeling SED.

Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

U kunt een betalingsregeling aanvragen via het formulier betalingsregeling SED.

Heb ik recht op kwijtschelding?

Als u een laag inkomen en geen eigen vermogen (overwaarde) heeft, kunt u kwijtschelding aanvragen. Dit kan via het kwijtscheldingsformulier.

Als u al kwijtschelding heeft aangevraagd bij het Hoogheemraadschap, hoeft u dat niet ook nog bij de gemeente te doen. De beoordeling van uw aanvraag wordt wel individueel gedaan door beide instanties. Het is dus mogelijk dat u voor het een wel (gedeeltelijk) kwijtschelding krijgt toegekend, en voor het ander niet.

Veel gestelde vragen over: WOZ waarde / taxatie

Heeft de gemeenten een belang bij een hoge WOZ-waarde?

Nee, de opbrengst van de belastingen wordt voornamelijk bepaald door het tarief dat de gemeenteraad vaststelt. De gemeente heeft eerder een belang bij een lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld omdat zij dan minder bezwaarschriften krijgt en daardoor lagere kosten heeft. Het wettelijk systeem is er op gericht dat de WOZ-waarde zo zuiver en objectief mogelijk op de marktwaarde aansluit. Op deze manier is de WOZ-waarde ook het beste controleerbaar.

Is er een maximaal stijgingspercentage voor de WOZ-waarde?

Nee, de WOZ-waarde wordt bepaald door te kijken naar de transactiecijfers van verkochte woningen in de gemeente rondom de peildatum (1 januari 2020). Omdat de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld, is deze eigenlijk onafhankelijk van de waarde in het jaar ervoor. Dit heeft tot gevolg dat er geen maximaal stijgingspercentage bestaat. Er wordt immers steeds gekeken naar de koopsommen rondom de peildatum en niet naar de oude WOZ-waarden.

Mag de gemeente de WOZ-waarde voor 2021 al vaststellen als er nog niet beslist is op mijn bezwaar of beroep over de WOZ-waarde voor 2020?

Ja, de WOZ-waarde voor het nieuwe jaar is onafhankelijk van het eerdere jaar. Als u van mening bent dat hetzelfde probleem weer aan de orde is, moet u binnen 6 weken bezwaar indienen. De gemeente kan er dan voor kiezen om uw nieuwe bezwaar pas te behandelen, wanneer het bezwaar of beroep over de WOZ-waarde over 2020 definitief is afgehandeld.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?

Iedereen die van de gemeente een aanslagbiljet heeft ontvangen met daarop de bekendmaking van een nieuwe WOZ-waarde, kan zijn taxatieverslag inzien.
Wanneer men geen toegang heeft tot internet kan met een taxatieverslag ook schriftelijk of per telefoon aanvragen. 
Bedrijven kunnen dit niet online, maar kunnen een mail sturen of bellen met de gemeente.

Veel gestelde vragen over: Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag en wilt u bezwaar maken?

Wij helpen u graag eerst bij uw bezwaar of vraag. Er zijn inloopspreekuren waar u terecht kunt met uw persoonlijke vragen of belt u ons gerust even. 
U kunt alleen bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van een woning of pand. Dit kunt u gratis - binnen 6 weken - doen via ons digitale bezwaarformulier.

Pas op met ‘gratis’ NoCure NoPay bureaus. Deze ‘gratis’ bureaus kosten de gemeenschap veel geld en u moet uiteindelijk langer op uw eventueel teveel betaalde bedrag wachten. Belt u ons dus eerst bij vragen!
RTL Nieuws heeft hier onderzoek naar gedaan, zie www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5003686/gemeenten-belasting-woz-waarde-huis-bezwaar

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn bezwaar?

De gemeente heeft tot het einde van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen. Het streven is natuurlijk om dit zo snel mogelijk te doen.

Moet ik de belasting betalen als ik bezwaar heb ingediend?

Ja, u moet altijd het bedrag van uw aanslagbiljet gewoon betalen. Als uw bezwaar gegrond is, wordt een eventueel te veel betaald bedrag aan u terugbetaald. U kunt wel uitstel van betaling aanvragen voor het betwiste bedrag door een e-mail of brief te sturen naar de gemeente t.a.v. team Belastingen.