Archeologie

  • zoveel mogelijk beschermen van het culturele en archeologisch erfgoed
  • bij het realiseren van bouwplannen

Bouwplannen en archeologie

  • bij bouwplannen kunt u te maken krijgt met archeologische waarden
  • de gemeente vraagt een archeologische quickscan aan
  • de quickscan geeft aan of verder onderzoek nodig is
  • in sommige gevallen is het raadzaam om het bouwplan aan te passen
  • mogelijkheid tot archeologischvriendelijk bouwen
  • neem contact op in geval van bouwplannen
  • samenwerking op het gebied van archeologie via Archeologie West-Friesland (AWF)