Asbest verwijderen en slopen

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

 • als u asbest wilt verwijderen in of bij uw woning, moet u dit altijd melden bij de gemeente.
 • Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • als u niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet u eerst contact opnemen met de verhuurder.

Via www.rvo.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. De regeling is per 15 december 2018 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Informatie over een vaststelling of beslissing op uw aanvraag, vindt u op mijn.rvo.nl.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Sloopmelding met asbest

 • als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen.
 • u doet de melding online via het Omgevingsloket
 • u voegt een asbestinventarisatierapport toe, opgemaakt door een gecertificeerd asbestinventarisatie bedrijf.
 • gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.
 • doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen.

In de volgende gevallen doet u een melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • u verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • u verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • In deze gevallen is het niet nodig een asbestrapport in te dienen maar voegt u een duidelijke foto van het asbest toe.
 • In alle andere gevallen moet de sloop door een deskundig en gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

naar het Omgevingsloket

Sloopmelding zonder asbest

Als bij een sloop meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt moet u een sloopmelding doen. Is het gebouw dat gesloopt wordt na 1994 gebouwd, dan is geen asbestinventarisatierapport nodig. Na 1994 is namelijk geen asbest meer toegepast in gebouwen.

Slopen van een monument

Voor het slopen van een monument gelden afwijkende regels. Neemt u contact op met de gemeente.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als uw melding niet compleet is, krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen. Als uw melding wel compleet is, kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Meer weten

Zie ook: 

Contact

Met vragen belt u naar (0228)  360 100