Automatische incasso

  • automatisch gemeentelijke belastingen betalen in 9 maandelijkse termijnen
  • mogelijk tot maximaal € 2.500,- per aanslag
  • meteen aanvragen met DigiD
  • rekeningnummer wijzigen met DigiD
  • geen DigiD? Vraag dan telefonisch een machtigingskaart aan

Automatisch betalen aanvragen, wijzigen of stopzetten met DigiD

Of bel (0228) - 360 100 en vraag een machtigingskaart aan

Soorten belasting

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • reinigingsrecht

Meer weten

Wilt u per bank overmaken?

IBAN: NL 20BNGH0285103946

Bij automatische incasso schrijven wij de belasting in 9 maandelijkse termijnen af. De eerste termijn wordt 1 maand na de dagtekening van de aanslag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. Tenzij dit valt in het weekend. In dat geval wordt het de laatste werkdag van de maand geïncasseerd.


Betalingsregeling

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Wij schrijven dan niet automatisch af, maar u moet zelf maandelijks een bedrag over maken. Na aanvraag krijgt u bericht van de gemeente welk bedrag u moet betalen, en het aantal termijnen.

pdf Aanvraagformulier betalingsregeling (PDF, 69.52 KB)Bestand voorlezen

Incasso stopzetten

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen.

U stopt de incasso met DigiD, klik op de knop hierboven.

Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klant contact centrum op telefoon (0228)  360 100