Bedrijfsafval

  • ondernemers┬ázijn zelf verantwoordelijk voor inzameling van bedrijfsafval
  • u sluit een contract af met een erkend afvalinzamelbedrijf
  • er gelden milieueisen voor opslag en afvoer van bedrijfsafval
  • eisen hangen af van het soort en de hoeveelheid afval dat u inlevert

Erkend afvalinzamelbedrijf zoeken via www.niwo.nl