De gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie SED (Rkc SED). De Rkc doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeenten.

Nieuwsbrief

De Rkc publiceert tweemaal per jaar een nieuwsbrief. De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden.

Nieuwsbrief Rkc SED mei 2022 (pdf, 918 kb)

Nieuwsbrief Rkc SED mei 2021 (pdf, 920 kb)

Contact

Heeft u een suggestie voor een mogelijk rekenkameronderzoek voor alle drie de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en/of Drechterland (of voor één van deze gemeenten)? Mail dit dan aan de Rkc. Geef daarbij een korte omschrijving van het onderwerp, motiveer waarom u denkt dat een onderzoek van belang is en beschrijf op welke vragen het onderzoek zich zou moeten richten. Natuurlijk zal de Rkc uw suggestie vertrouwelijk behandelen.

Samenstelling Rekenkamercommissie

De Rkc SED bestaat uit drie externe leden, die niet afkomstig zijn uit de gemeentepolitiek van Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland. De leden van de Rkc zijn:

  • Henk Wokke, voorzitter (per januari 2016, woonachtig in Hoorn)
  • Tijmen Siermann, extern lid (per juni 2018, woonachtig in Amersfoort)
  • Laurens van Ede, extern lid (per september 2019, woonachtig in Grootebroek)

De Rkc wordt ondersteund door secretaris / onderzoeker van de Rkc:

  • Nick Hendriks (per april 2022, woonachtig in Zaandam)

Publicaties

De drie meest recente publicaties van de Rkc SED kunt u hier downloaden:

De taak en werkwijze van de Rkc SED is vastgelegd in de Verordening. De Rkc is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderzoeken ze uitvoert. Voor de keus van onderwerpen wordt een groslijst bijgehouden met daarop suggesties van raadsleden, leden van de Rkc zelf, de colleges of inwoners van de SED gemeenten. De Rkc heeft een Onderzoeksprotocol vastgesteld, waarin de selectiecriteria voor de keus van een onderzoek zijn opgenomen en waarin de werkwijze bij onderzoeken is vastgelegd.

Bij het uitvoeren van de onderzoeken kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de Rkc SED hiervoor een Privacyverklaring opgesteld.

2019

Oudere publicaties

Bent u op zoek naar publicaties van de Rkc die niet op deze webpagina staan? Bezoek dan het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.

U vindt hier de laatste twee gepubliceerde jaarplannen en – verslagen.

Bent u op zoek naar eerdere jaarplannen en -verslagen van de Rkc die niet meer op deze webpagina staan? Bezoek dan het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.