Ondersteuningsverklaringen Enkhuizen

Partijen die voor het eerst meedoen aan de Provinciale Staten verkiezing, bij de vorige Provinciale Staten verkiezing geen zetels hebben behaald of mee willen doen met een blanco lijst moeten ondersteuningsverklaringen inleveren. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De

Ondertekenen ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. Op de ondersteuningsverklaring staat onder andere de naam van de verkiezing, de naam van de partij en het overzicht van alle deelnemende kandidaten in de juiste volgorde.

De verklaring tekent u op het gemeentehuis ten overstaan van een ambtenaar op vertoon van uw geldige identiteitsbewijs. Na controle en na ondertekening, ontvangt u de verklaring gewaarmerkt terug, waarna u de verklaring inlevert bij de partij die u ondersteunt. 

Wanneer, waar en hoe kunnen inwoners de verklaring afleggen?

Kiesgerechtigden kunnen van 16 januari tot en met 30 januari 2023 een ondersteuningsverklaring tekenen.  Dit kan bij de balie van burgerzaken in het stadskantoor, Hoogstraat 11 te Enkhuizen.

  • voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring maakt u telefonisch een afspraak via het telefoonnummer 140228
  • op maandag 23 januari 2023 van 13.00 tot 14.00 uur kunt u zonder afspraak terecht bij de balie van burgerzaken op het stadskantoor.

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring

Meer informatie over ondersteuningsverklaringen vindt u op de website van de Kiesraad.