Stemmen in Nederland als burger van ander EU-land

Heeft u een nationaliteit van een ander EU-land en wilt u stemmen in Nederland voor het Europees Parlement? Dan moet u zich uiterlijk 23 april 2024 registreren bij uw woongemeente in Nederland. U kunt dan niet stemmen in het land waarvan u de nationaliteit heeft. Registratie is niet nodig als u zich al eerder hebt geregistreerd.

Hoe kan ik mij registreren?

U kunt zich registreren met gebruik van het Y 32 formulier. Download dan het formulier op de website van de Rijksoverheid. Het ingevulde formulier moet uiterlijk 23 april 2024 door de gemeente zijn ontvangen. U kunt het formulier digitaal naar ons opsturen met gebruik van DigiD.

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het formulier, inclusief een kopie van uw geldige identiteitsbewijs opsturen naar:

Gemeente Enkhuizen
Team Verkiezingen
Antwoordnummer 35
1600 VJ  Bovenkarspel

Het ingevulde formulier moet uiterlijk 23 april 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit bezit?

Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse woongemeente. Hebt u zich eerder wel laten registreren? Neem dan contact op met uw woongemeente om uw eerdere registratie in te trekken.