Bewijs van Nederlanderschap

 • verklaring waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt
 • persoonlijk aanvragen aan de balie of online via DigiD
 • aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven
 • geldig identiteitsbewijs meenemen
 • betalen bij aanvraag, pin of contant

Aanvragen met DigiD

Na uw aanvraag via DigiD wordt het bewijs van Nederlanderschap binnen 2 werkdagen per post verstuurd.

Bij aanvraag aan de balie krijgt u het meteen mee.

Openingstijden

Meer weten

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

 • uzelf
 • uw kind dat op uw adres woont, jonger dan 16 jaar
 • iemand die u gemachtigd heeft

U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester waaruit uw Nederlandse nationaliteit blijkt. Op het bewijs staan uw naam, adres, woonplaats en nationaliteit. Hiermee kunt u uw Nederlandse nationaliteit aantonen. Dit kan handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Meenemen

 • uw geldig identiteitsbewijs

Bij machtiging:

 • een ondertekende schriftelijke machtiging
 • een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs van de volmachtgever

Kosten 2021

Bewijs van Nederlanderschap aan de balie aanvragen: € 8,35