Bezwaar maken tegen de beschikking WOZ

 • u bent het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • u kunt bezwaar maken tegen de beschikking Waardering onroerende zaken (WOZ)
 • meteen online met DigiD of schriftelijk

Bezwaar maken tegen beschikking WOZ met DigiD

Meer weten

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB).

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.


Bezwaar maken

 • als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
 • te laat ontvangen bezwaar wordt niet behandeld. Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk
 • er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
 • is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.
 • de gemeente heeft één jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. Wij streven ernaar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen

Schriftelijk bezwaar

Als u bezwaar wilt indienen kunt u bovenstaande link gebruiken.

Ook kunt u zelf een bezwaarschrift schrijven. Hierin moet staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto's, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1601 AA  Enkhuizen

 

Handige links en contact

Op de website www.waarderingskamer.nl en www.rijksoverheid.nl vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

 • voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u per e-mail contact opnemen met stadhuis@enkhuizen.nl
 • wij streven er naar uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden
 • u kunt ons ook bellen met uw vragen. Telefoon (0228) 360 100
 • wilt u liever langskomen? Maak dan een afspraak via telefoon (0228) 360 100