Bomen gekapt

17 oktober 2018

Binnenkort worden er op meerdere locaties in de gemeente Enkhuizen bomen gekapt. De bomen staan verspreid in de gemeente.

Onderzoek
De bomen in de gemeente Enkhuizen worden jaarlijks geïnspecteerd in opdracht van de gemeente. Na de inventarisatieronde van dit jaar is gebleken dat een aantal bomen ziek of dood zijn. Hierdoor kan er een onveilige situatie ontstaan bij storm of harde wind. Voor de meeste gekapte bomen worden nieuwe geplant.

Twee locaties
Op twee beeldbepalende locaties worden ook bomen verwijderd, namelijk bij het oorlogsmonument aan de Dreef en bij het wethouder Westdorppad. De bomen langs het wethouder Westdorppad hebben al jaren last van watermerkziekte. Steeds vaker breken hier grote takken af waardoor het onverantwoord wordt deze bomen nog langer te laten staan.


Schade
Bij het oorlogsmonumenten aan de Dreef is vorig jaar een grote Italiaanse populier omgewaaid. De overige bomen veroorzaken veel schade aan de bestrating en door hun standplaats is er een reëel risico dat ook deze kunnen omwaaien. Op beide locaties zuilen bomen terug geplant worden.

Het is mogelijk dat tijdens het kappen aangrenzende wegen tijdelijk worden afgesloten.