Bomen kappen Snouck van Loosenpark

30 november 2017

Binnenkort worden er 12 bomen gekapt in het Snouck van Loosenpark. De bomen zijn aan het eind van hun levensduur en hierdoor van een matige tot slechte kwaliteit. Het gaat om meelbessen en meidoorns.

Vervangen
Om het historische karakter te behouden worden de bomen door eenzelfde soort vervangen.