Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet en Wmo

4 november 2019

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de uitvoering van de Jeugdwet (Jw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Het is voor ons belangrijk om te weten wat onze inwoners vinden van de geboden ondersteuning en diensten. U weet uit ervaring wat goed gaat en wat beter kan.

Vragenlijst
Het onderzoek gebeurt met een vragenlijst die u per post ontvangt. U kunt de vragenlijst retourneren in de bijgevoegd antwoordenveloppe. Als u de vragenlijst liever per computer wilt invullen kan dat ook. De instructies staan in de brief die u bij de vragenlijst ontvangt.

BMC Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC onderzoek. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft over dit onderzoek, kunt u op werkdagen contact opnemen met BMC Onderzoek. U kunt BMC Onderzoek iedere werkdag bellen tussen 10:00 tot 15:00: (070) 310 3850.

Rapport
Begin 2020 zijn de resultaten bekend. Deze worden gepubliceerd op deze website