Collecteren

 • onder collecteren valt het inzamelen van geld of spullen voor een goed doel
 • één collecte per week, voor het collecterooster zie www.cbf.nl
 • maak melding bij de gemeente

Melding maken

 • stuur een e-mail naar

  stadhuis@enkhuizen.nl
 • vermeld de volgende gegevens:
  organisatie en contactgegevens, doel collecte, gewenste collecteweek

Overige informatie

 • verkoopt u goederen aan huis? Dan is dit venten
 • verkoopt u goederen aan huis voor een  liefdadig of ideëel doel, dan valt dat onder collecteren