College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris, die leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.

Binnen de gemeente is de gemeenteraad het hoogste orgaan: het algemeen bestuur. De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van Enkhuizen. De burgemeester is voorzitter van de raad en voorzitter van het college.

Het college van Enkhuizen bestaat uit de burgemeester en 3 wethouders. In Enkhuizen zijn 9 verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Collegeleden

Eduard van Zuijlen Functie
burgemeester
Eduard van Zuijlen

Emailadres burgemeester

eduard.vanzuijlen@enkhuizen.nl

E-mailadres bestuurssecretariaat

j.vanlienen@enkhuizen.nl

 

Taken

 • Bestuur
 • Externe relaties
 • Openbare orde en veiligheid
 • Informatie veiligheid en privacy
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en ICT
 • Archief

Dorus Luyckx

 

Functie
wethouder

Wethouder Dorus Luyckx

 

E-mailadres wethouder
dorus.luyckx@enkhuizen.nl

E-mailadres bestuurssecretariaat
wilma.vreeker@sed-wf.nl

 

Taken

 • Eerste loco burgemeester
 • Sociaal domein
 • Onderwijs
 • (Dieren)welzijn
 • Sport- en accommodatiebeleid
 • Kunst en cultuur
 • Cultureel erfgoed en monumentenbeleid
 • IJsselmeergebied
 • Begraafplaats
 • Project: Hertenkamp

Erik Struijlaart

 

Functie
wethouder
Wethouder Erik Struijlaart

E-mailadres wethouder
erik.struijlaart@enkhuizen.nl

E-mailadres bestuurssecretariaat
wilma.vreeker@sed-wf.nl

 

Taken

 • Tweede loco burgemeester
 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening (binnenstadsontwikkelingen en uitleggebieden)
 • Verkeer
 • Bereikbaarheid en parkeren
 • Openbare ruimte
 • Vastgoed
 • Project: REZ
Esther Heutink – Wenderich Functie
wethouder

E-mailadres wethouder
esther.heutink@enkhuizen.nl

E-mailadres bestuurssecretariaat
wilma.vreeker@sed-wf.nl

 

Taken

 • Derde loco burgemeester
 • Financiën (incl. belastingen)
 • Grondexploitaties
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Milieu
 • Afvalinzameling
 • Economie
 • Arbeidsmarktbeleid en ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme 
 • Exploitatie van camping/Havens/Markt
Nico van den Bergh Functie
gemeentesecretaris a.i.

E-mailadres
nico.vandenbergh@enkhuizen.nl

E-mailadres bestuurssecretariaat
wilma.vreeker@sed-wf.nl

Maak een afspraak met de burgemeester, één van de wethouders of de gemeentesecretaris:

mail naar het bestuurssecretariaat

Nevenfuncties B en W

Burgemeester Eduard van Zuijlen (alle onbezoldigd) 

 • Bestuursvoorzitter Stichting Academie van Franeker 
 • Voorzitter van de lokale commissie KNRM 
 • Lid Comité van Aanbeveling Westerkerk Enkhuizen 

Wethouder Dorus Luyckx (alle onbezoldigd)

 • Voorzitter Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME)
 • Voorzitter bestuur Oók FC Volendam
 • Bestuurslid Molenstichting Zeevang
 • Bestuurslid (vice voorzitter) PvdA afdeling Edam-Volendam
 • Bestuurslid Herstel Vestingwerken Edam (slapend)
 • Lid werkgroep Duurzaamheid Edam-Volendam, Purmerend, Beemster

Wethouder Erik Struijlaart (alle onbezoldigd)

 • Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen 
 • Mede-aandeelhouder Solar Gard Nederland B.V.