Crisisnoodopvang

In Enkhuizen staat een crisisnoodopvang voor asielzoekers. Op deze pagina informeren wij u over de deze opvanglocatie.

Op het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum aan de Sluisweg worden tot uiterlijk 15 maart 225 asielzoekers opgevangen. Deze crisisnoodopvang is nodig, omdat er op het aanmeldcentrum in Ter Apel onvoldoende plek is voor mensen die in Nederland op zoek zijn naar veiligheid en bescherming. Mannen, vrouwen en kinderen moesten hierdoor in schrijnende omstandigheden vaak buiten het centrum in de open lucht verblijven of de nacht doorbrengen op een stoel in een wachtruimte.

Na 15 maart verhuizen de asielzoekers vanuit Enkhuizen naar een opvanglocatie in een andere gemeente.

Organisatie en coördinatie bij Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is verantwoordelijk voor het organiseren van crisisnoodopvang voor 450 asielzoekers in Noord-Holland Noord. Zij vangen mensen op in ’t Zand, Petten en tot voor kort in Bergen. De opvang in Bergen liep 1 december af en Enkhuizen heeft het stokje overgenomen. Eerder heeft de Veiligheidsregio ook een crisisnoodopvang neergezet in Heiloo en Alkmaar. Alle locaties zijn tijdelijk.

Online informatiebijeenkomst

Op 27 oktober 2022 vond een online informatiebijeenkomst plaats voor inwoners van Enkhuizen. U kunt deze bijeenkomst hier terugkijken.

Veelgestelde vragen over crisisnoodopvang

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Algemene vragen over crisisnoodopvang in de regio Noord-Holland Noord vindt u in de lijst veelgestelde vragen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Vragen over de crisisnoodopvanglocatie in Enkhuizen vindt u hieronder.

Het Rijk heeft alle veiligheidsregio’s verzocht om ieder voor 450 asielzoekers crisisnoodopvang te regelen. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft daarom alle burgemeesters in de regio gevraagd te onderzoeken of crisisnoodopvang binnen hun gemeente mogelijk is. Op dit moment is er crisisnoodopvang in Bergen en in Petten. Daarvoor was er opvang in Heiloo en Alkmaar. Zolang er geen structurele oplossing is voor de asielcrisis, zullen steeds meer gemeenten aan de beurt komen.

De opvang in Bergen houdt volgens afspraak per 1 december op. Er was dringend een nieuwe locatie nodig. Omdat we in Enkhuizen tot half maart 2023 een geschikte plek hebben, hebben we ervoor gekozen crisisnoodopvang tijdelijk mogelijk te maken in onze gemeente. De burgemeester kan dit besluit zelfstandig nemen, omdat het om een crisis gaat.

Na half maart is een andere gemeente aan de beurt om crisisnoodopvang te bieden.

Als gemeenschap is het fijn om inspraak te hebben. Maar als er een crisis is, is er geen tijd om dit te overleggen. Daarom zijn de burgemeesters bij crisisnoodopvang aan zet. Gelukkig zijn het college en de raad in Enkhuizen het unaniem eens met deze beslissing. Wel luisteren zij heel goed naar hoe we het voor de inwoners en bedrijven in de buurt zo acceptabel mogelijk kunnen maken. Het is logisch dat inwoners zich overvallen voelen. Daarom hebben we direct omwonenden betrokken bij de ontwikkelingen rond de crisisnoodopvang en blijven we dit ook doen.

De crisisnoodopvang wordt gerealiseerd op het parkeerterrein van het Entreepaviljoen van het Zuiderzeemuseum, aan de Sluisweg. Het parkeerterrein staat in de winter leeg, omdat het buitenmuseum dan dicht is. Het terrein bij het Entreepaviljoen is groot genoeg en het is verhard terrein. Dat is een groot voordeel als je snel iets moet bouwen. Als het buitenmuseum weer open gaat, moet het terrein weer leeg zijn. Als er dan nog crisisnoodopvang nodig is, zal een andere gemeente aan de beurt zijn om crisisnoodopvang te bieden.

Luchtfoto van het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum met daarop ingetekend de locatie van de crisisnoodopvang.

Het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum moet in maart 2023 weer beschikbaar zijn voor de bezoekers van het buitenmuseum. Dat is een harde afspraak. Onder die voorwaarde wordt dit gerealiseerd. Als er vanaf maart nog steeds crisisnoodopvang nodig is in de regio, dan zal een andere gemeente dit van Enkhuizen over moeten nemen. Net zoals wij de opvang van asielzoekers nu van Bergen overnemen.

Dit kunnen we als gemeente niet met zekerheid zeggen. Als er eind 2023 nog steeds crisisnoodopvang nodig is, zou deze locatie weer in beeld kunnen komen. Maar dit is zeker niet de wens van de gemeente Enkhuizen.

De opvang wordt een groot paviljoen met een sanitairgedeelte, een slaapgedeelte met verwarmde en geïsoleerde kamers, eetgelegenheid en kantoren voor ondersteunde diensten zoals de locatiemanager, beveiliging, brandwacht, Rode Kruis en vrijwilligers. Het paviljoen krijgt een vlak, volledig geïsoleerd dak. Het is windvast tot windkracht 11. Het terrein wordt afgesloten om te voorkomen dat kleine kinderen zomaar weg kunnen lopen en dat iedereen zomaar het terrein op kan lopen. Aan de voorzijde controleert een portier wie er in- en uitgaat. Dat is met name bedoeld voor de veiligheid en privacy van de bewoners van het paviljoen.

Een plattegrond van het paviljoen van de crisisnoodopvang met daarop ingetekend de recreatieruimte (vooraan), de 36 privéverblijven (midden) en de sanitair-ruimtes.

Heel veel licht plaatsen is niet goed voor de omgeving en dat gebeurt dus niet. Er komt wel vlucht- en loopverlichting, zodat mensen zich in het donker kunnen oriënteren.

De asielzoekers hebben er geen baat bij om overlast te veroorzaken voor de omgeving. Dit kan hun asielprocedure alleen maar nadelig beïnvloeden. In eerdere crisisnoodopvanglocaties is dit dan ook niet aan de orde geweest. Mocht er wel overlast komen dan zijn de huisregels duidelijk. Mensen moeten in dat geval terug naar Ter Apel of naar een andere sobere opvanglocatie. De rol van de veiligheidsregio is om dit in de gaten te houden. Zij houden ook in de gaten welke asielzoekers naar Enkhuizen toe komen. In onze crisisnoodopvang komen vooral asielzoekers die nu in de crisisnoodopvang in Bergen verblijven. Voordat de asielzoekers naar een crisisnoodopvang gaan, melden zij zich aan in Ter Apel. Daar beoordeelt het COA eerst of de asielzoekers kans maken op een verblijfsvergunning. Het COA maakt onderscheid tussen de mensen die waarschijnlijk geen verblijfsvergunning kunnen krijgen en de groep kansrijke asielzoekers. In de crisisnoodopvang vangen we alleen mensen op die kans maken op een verblijfsvergunning.

De crisisnoodopvanglocatie ligt aan een drukke weg. Daar zijn we ons van bewust. Veilige looproutes creëren, is voor ons een aandachtspunt. Bij het water in de directe omgeving worden hekken geplaatst, zodat mensen niet zomaar in het water kunnen vallen.

De verkeersveiligheid moet in goede banen geleid worden. Mensen zijn hier vreemd en zullen in eerste instantie de route nemen die hen wordt aangewezen. Of zij dit ook blijven doen, houden we goed in de gaten. Wij informeren hen zo goed mogelijk over de gevaren.

De mensen in de crisisnoodopvang zijn in afwachting van hun procedure en hebben vaak een vermoeiende lange reis achter de rug. Het is niet een groep die snel de stad in gaat. Ze krijgen ook geen leefgeld. Het kennismaken met Enkhuizen is voor de asielzoekers net zo spannend als het voor de inwoners van Enkhuizen is om met hen kennis te maken. Het zal van beide kanten eerst vooral aftasten zijn. De groep bestaat voornamelijk uit gezinnen met jonge kinderen. ’s Avonds zal deze groep naar verwachting niet naar de stad gaan. We weten dat de mensen in de crisisnoodopvang in Bergen maar mondjesmaat het dorp ingaan. Ze zullen wel gaan wandelen om aan de dagelijkse beweging en frisse lucht te komen.

De groep die naar de crisisnoodopvang in Enkhuizen komt, verblijft momenteel in Bergen. Dit zijn voornamelijk gezinnen met jonge kinderen. Er is ook een kleine groep alleenstaande mannen bij. In Bergen is de ervaring dat zij zich op een goede en nette manier gedragen. Dat is ook van belang voor hun asielprocedure en om te mogen blijven in de crisisnoodopvang.

Asielzoekers komen uit een andere cultuur. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord geeft op een crisisnoodopvang standaard voorlichting over allerlei zaken. Bijvoorbeeld over omgangsvormen en over (verkeers)veiligheid.

Veiligheidsregio en gemeente zullen kijken naar de mogelijkheden die er voor de asielzoekers zijn om naar de stad te komen. De prioriteit ligt nu eerst bij het bouwen van de voorziening.

UPDATE 14-12-2022

Er hebben zich zoveel mensen aangemeld om te helpen dat de Vrijwilligerscentrale op dit moment geen extra hulp meer nodig heeft. Zodra de situatie veranderd melden we dat op onze website.

Er komen wat speeltoestellen voor de kinderen, maar verder wordt voor vermaak een beroep gedaan op vrijwilligers. Hulp is heel belangrijk om verveling tegen te kunnen gaan. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger, dan kunt u ons mailen. Graag in uw mail aangeven wanneer u beschikbaar bent en wat u graag wilt doen. We zoeken met name vrijwilligers die zelfstandig een afgeronde activiteit kunnen bieden, zodat de gastheren en gastvrouwen van de opvang hun aandacht aan de dagelijkse werkzaamheden kunnen besteden. U kunt zich aanmelden via info@vrijwilligerspunt.com onder vermelding van ‘Vrijwilligerswerk opvang vluchtelingen Enkhuizen’. Vanuit dit mailadres coördineren we het aanbod voor hulp en spullen, zodat de juiste ondersteuning geboden wordt.

Vragen over de noodopvang

Kijk of uw vraag in de lijst veelgestelde vragen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat. Als uw vraag er niet bij staat, mailt u naar crisisnoodopvang@vrnhn.nl

De veiligheidsregio en gemeente hebben contact met de wijkagent en de politie. Bij vragen over veiligheid kunt u ook mailen naar crisisnoodopvang@vrnhn.nl of deze met de wijkagent bespreken. Bel hiervoor het algemene nummer van de politie 0900 – 8844. Het nummer is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar en bedoeld voor al uw niet-spoedeisende vragen en problemen. Heeft het wel spoed, dan belt u 112.