Dwangbevel

Als u uw aanslag na een aanmaning niet betaalt 

 • wordt de vordering uit handen gegeven bij de deurwaarder
 • u ontvangt het dwangbevel per post of persoonlijk van de deurwaarder
 • kosten zijn voor uw rekening
 • betaal daarom op tijd

Als u een dwangbevel hebt gekregen, moet u contact opnemen met de deurwaarder en niet met de gemeente.

Contactgegevens van de deurwaarder

Deurwaarderskantoor Holland BV
Maelsonstraat 28
1624 NP Hoorn
Telefoon (0229) 211 515

Kosten 2021

 • bij een vordering tot € 90,00 bedragen de kosten van een dwangbevel € 44,00
 • daarboven komt er voor elke € 45,00 nog een bedrag van € 4,00 bij
 • de deurwaarder brengt naast deze kosten ook rente in rekening

U heeft al betaald

 • stuur een kopie van het bankafschrift met de betaling naar de deurwaarder

U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag of de WOZ waarde

Het ingediende bezwaar schort de betalingsverplichting niet op. Dit betekent dat u de aanslag moet betalen.

 • als u bij het indienen van het bezwaarschrift niet voor het betwiste bedrag om uitstel van betaling heeft gevraagd, dan moet u de aanslag volledig betalen
 • vragen over de betaling van het dwangbevel stelt u rechtstreeks aan de deurwaarder
 • vragen over de aanslag zelf stelt u aan de deurwaarder, de deurwaarder legt de vraag dan voor aan de afdeling belastingen van de gemeente