Monument onderhouden en verbouwen

Voor het onderhouden, verbouwen en slopen van monumentale gebouwen gelden speciale regels.

  • u bent eigenaar van een (rijks)monument
  • er gelden andere eisen dan bij een niet-monumentaal pand
  • u hebt een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen
  • u kunt vooraf een bouwhistorisch onderzoek laten doen
  • bij de monumentenkennisbank of de monumentenwacht vindt u meer informatie hierover

De Monumentenkennisbank geeft een overzicht van veel geraadpleegde wetten en regels, kennis, praktijkvoorbeelden, publicaties en organisaties. Bij praktijkvoorbeelden worden gemeentelijke projecten uitgelicht die tot inspiratie kunnen dienen.

MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN). Deze vereniging behartigt de belangen van de aangesloten Monumentenwachten.

De Vereniging Oud Enkhuizen stimuleert onder andere met subsidies particulieren om historische elementen aan hun woningen te beschermen.

Monumentenlijst Enkhuizen

In onderstaand document vindt u alle monumenten in Enkhuizen.

Een rijksmonument is helemaal beschermd, dus zowel de binnen- als de buitenkant. Ook latere aan- en uitbouwen zijn beschermd. Een aantal zaken aan een rijksmonument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Enkhuizen heeft ruim 500  bouwwerken die de Rijksdienst heeft aangewezen als rijksmonument. Zie monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Voor een gemeentelijk monument gelden dezelfde eisen als voor een rijksmonument. Een aantal zaken aan een gemeentelijk monument kunt u vergunningsvrij aanpassen.

Enkhuizen heeft ruim 200 bouwwerken die zijn aangewezen als gemeentelijk monument.
Informatie vindt u op  www.cultureelerfgoed.nl

Beschermd stadsgezicht:

  • een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter
  • door de bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden
  • in een beschermd stads- of dorpsgezicht staan altijd rijksmonumenten
  • binnenstad, havens en vesting(gracht) van Enkhuizen zijn beschermd stadsgezicht
  • u kunt niet zomaar verbouwen of elementen veranderen aan uw pand, neem contact op met de gemeente via (0228) 360 100