Economisch beleid

  • de gemeente streeft naar een gezond economisch klimaat
  • bedrijvigheid wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd
  • Enkhuizen werkt samen met andere gemeenten voor regionaal economisch beleid
  • de belangrijkste bedrijfslocaties:
Ketenwaal bedrijven in kunststof leidingsystemen (17 ha)
Krabbersplaat water gerelateerde bedrijven zoals jachtbouwers, een betoncentrale (27 ha)
Schepenwijk

diverse bedrijven (25 ha)

Regionale activiteiten voor ondernemers

  • ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio, zie http://nhn.nl/
  • bedrijvenloket West-Friesland ondersteunt ambities van bedrijventerreinen en helpt ondernemers bij het kiezen van het juiste bedrijventerrein, zie www.bedrijvenloketwestfriesland.nl
  • regionale samenwerking West-Friese gemeenten, zie regiowestfriesland.nl
  • visiedocument regionale detailhandelsvisie:
pdf Regionale detailhandelsvisie West-Friesland (2015) (PDF, 2.31 MB)