Eikenprocessierups ook in Enkhuizen gesignaleerd

25 juni 2019

Update vrijdag 12 juli 2019

Op deze pagina binnen deze website is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups, wanneer en hoe u een melding kunt maken bij de gemeente.

Update vrijdag 28 juni 2019

In eiken op de Cebastiaan centenweg/Douwe Brouwerweg zijn processierupsen aangetroffen. De buitendienst van de gemeente is actief op zoek naar locaties waar de rupsen en nesten zich bevinden. Daar waar zij gesignaleerd worden bij eikenbomen wordt dit gebied afgezet met een rood/wit lint. Met een externe leverancier is nauw overleg hoe de rups het beste kan worden bestreden.

Vindt u een rups op een plek in Enkhuizen dan kunt u dat via deze website bij ons melden of telefonisch op werkdagen via 0228 - 360 100.

In deze folder geeft het RIVM tips hoe klachten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen:

pdf Folder eikenprocessierups RIVM (PDF, 1.42 MB)

----------

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. De behaarde rups komt in de maanden mei, juni en juli voor op eikenbomen in een groot deel van Nederland en is nu ook in Westfriesland waargenomen.

Door contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen hier flink last van krijgen. Het is dan ook verstandig om uit de buurt van deze rups en het nest te blijven.

Melding
Op de terreinen van het Recreatieschap is, voor zover bekend, de rups op een enkele plek gezien in het Streekbos en in de Leijen bij Hensbroek. Het Recreatieschap en de gemeente onderzoeken welke manier van bestrijding het meest effectief is. Mocht u op die terreinen een nest ontdekken, dan kunt u hiervan melding maken op info@recreatieschapwestfriesland.nl (het liefst met een foto van de locatie) of telefonisch op (0228) 565750.

Vindt u een rups op een plek in Enkhuizen dan kunt u dat bij ons melden.

Meer informatie
De rupsen gaan ’s nachts groepsgewijs – in processie – op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u bij het KAD of het RIVM.