Emigreren of lang in het buitenland verblijven

  • binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven aan de balie
  • verplicht als u langer dan 8 maanden buiten Nederland gaat verblijven
  • u emigreert naar een ander land
  • neem een geldig identiteitsbewijs mee wanneer u uw emigratie aan de balie door wilt geven

Digitaal doorgeven van uw emigratie

Openingstijden

Meer weten

Wie kan de emigratie doorgeven

  • iedereen die 16 jaar of ouder is

  • ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door

  • curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld

  • ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen

  • echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen en beide emigreren


Bewijs van uitschrijving

  • voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig

  • dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen

  • als u dit bewijs wilt dan geeft u dat aan in uw aangifte

Schriftelijk doorgeven

U kunt emigratie ook schriftelijk doorgeven. Bij een schriftelijke aangifte moeten de volgende punten vermeld zijn:

  • uw naam en geboortedatum
  • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
  • uw oude adres
  • het land waar u naartoe vertrekt
  • uw nieuwe adres in dat land
  • de datum van emigratie

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen.

Of gebruik het formulier:

pdf Aangifteformulier emigratie (PDF, 191.26 KB)

Stuur de brief met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort naar:

Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Let op: schriftelijk doorgeven kan alleen u alleen zelf vertrekt of als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Als er iemand op het adres achterblijft of u vertrekt zelf niet naar het buitenland, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk langskomen.

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland is gratis.