Emigreren of lang in het buitenland verblijven

 • binnen 5 dagen voor vertrek doorgeven aan de balie
 • verplicht als u langer dan 8 maanden buiten Nederland gaat verblijven
 • u emigreert naar een ander land
 • neem een geldig identiteitsbewijs mee wanneer u uw emigratie aan de balie door wilt geven

Digitaal doorgeven van uw emigratie

Openingstijden

Meer weten

Wie kan de emigratie doorgeven

 • iedereen die 16 jaar of ouder is

 • ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door

 • curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld

 • ouders, voogden of verzorgers mogen de emigratie doorgeven voor kinderen van 16 en 17 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen

 • echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen en beide emigreren

Bewijs van uitschrijving

 • voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig

 • dit geldt onder meer voor België en de Nederlandse Antillen

 • als u dit bewijs wilt dan geeft u dat aan in uw aangifte

Datum emigratie

Als u binnen 5 dagen vóór uw vertrek aangifte doet, dan registreren wij de datum waarop wij uw aangifte hebben ontvangen als emigratiedatum. Wij registreren in dat geval dus niet altijd de emigratiedatum die u in de aangifte hebt vermeld. Als u vóór deze termijn van 5 dagen al aangifte doet, dan registreren wij wel de emigratiedatum die u in de aangifte heeft vermeld. Deze werkwijze wordt ons verplicht door de regels in de Wet Basisregistratie Personen. 

Schriftelijk doorgeven

U kunt emigratie ook schriftelijk doorgeven. Bij een schriftelijke aangifte moeten de volgende punten vermeld zijn:

 • uw naam en geboortedatum
 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • het land waar u naartoe vertrekt
 • uw nieuwe adres in dat land
 • de datum van emigratie

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen.

Of gebruik het formulier:

pdf Aangifteformulier emigratie (PDF, 191.26 KB)Bestand voorlezen

Stuur de brief met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs of paspoort naar:

Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Let op: schriftelijk doorgeven kan alleen u alleen zelf vertrekt of als alle bewoners van het adres meeverhuizen. Als er iemand op het adres achterblijft of u vertrekt zelf niet naar het buitenland, dan moeten alle vertrekkende bewoners persoonlijk langskomen.

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing naar het buitenland is gratis.