Erkennen kind voor de geboorte

Als u niet getrouwd bent of geregistreerd partner en uw partner is zwanger, dan kunt u het kind vóór de geboorte erkennen. U kunt het kind ook erkennen als u niet de biologische ouder bent. Door het kind te erkennen, wordt u de wettelijke vader of duomoeder.

Dit heet 'Erkenning ongeboren vrucht'.

  • de ouders komen samen naar de balie van het stadskantoor
  • voor het erkennen van ongeboren vrucht dient u een afspraak te maken, dit kan op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt hiervoor telefonisch contact met ons opnemen via 14 0228 of (0228) 360100
  • neem allebei een identiteitsbewijs mee

Als u het kind vóór de geboorte erkent, dan

  • krijgt het kind bij de geboorte de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn
  • krijgt de vader of duomoeder een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind
  • ontstaat er een erfrechtelijke band tussen de vader of duomoeder en het kind
  • heeft het kind meteen bij de geboorte twee juridische ouders. De vader of duomoeder staat direct als ouder in de geboorteakte

Maak direct een afspraak

Achternaam en ouderlijk gezag

Keuze achternaam eerste kind

Erkent u het kind voor de geboorte? En is dit het eerste kind van u en uw partner? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor persoonlijk de akte van erkenning van de ongeboren vrucht op het gemeentekantoor.

Doet u dat niet? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen uit deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

Ouderlijk gezag

  • u krijgt niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind als u het kind voor de geboorte erkent
  • het ouderlijk gezag vraagt u aan bij de rechter

Voor meer informatie over aanvragen ouderlijk gezag bij de rechter zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderlijk-gezag

pdf Formulier verzoek tot gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige via de rechtbank (PDF, 223.83 KB)Bestand voorlezen

U stuurt dit formulier ingevuld naar de rechtbank.

U kunt de aanvraag tot gezamenlijk gezag ook digitaal aanvragen, zie www.rechtspraak.nl

Kosten

Erkennen kind voor de geboorte is gratis