Erkennen ouderschap

Wilt u als ouder een kind erkennen? Dit doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. De vader en meemoeder kunnen een kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn om een kind te erkennen. De erkenning kan al vóór de geboorte van het kind plaatsvinden. U wordt, door uw kind te erkennen de wettelijke ouder van uw kind. Daarmee krijgt u alle rechten en plichten die horen bij het ouderschap.

Waarom het ouderschap erkennen?

 • als de moeder getrouwd/geregistreerd partner is, is een kind voor de wet automatisch het kind van de man waarmee de moeder getrouwd/geregistreerd partner is. Bij huwelijk met een vrouw, is de meemoeder niet automatisch de moeder van het kind. Er moet dan bij de geboorteaangifte een donorverklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting worden ingeleverd. Wordt de donorverklaring niet ingeleverd, kan het kind altijd nog worden erkend door de meemoeder
 • is de moeder niet getrouwd/geregistreerd partner? Dan kan het kind worden erkend door een ouder. Hiervoor is toestemming van de moeder nodig. Vanaf 12 jaar moeten het kind  en de moeder toestemming geven. Vanaf 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig
 • de ouder die het kind erkent, wordt voor de wet de ouder. Het kind krijgt door de erkenning erfrecht. De ouder moet voor het kind zorgen en het opvoeden

Maak direct een afspraak

Meer weten

 • u erkent elk kind apart. Ook een tweede of derde kind uit een relatie moet u dus erkennen
 • de naamskeuze hoeft bij een volgend kind niet opnieuw te worden gedaan

Wanneer het ouderschap erkennen?

U kunt u kind al vóór de geboorte erkennen. Voordeel is dat u vanaf de geboortedatum van het kind meteen de wettige ouder bent.

Bij de geboorteaangifte

 • doe binnen 3 werkdagen aangifte van de geboorte van uw kind
 • doe dit bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt uw kind dan gelijk erkennen
 • kan de biologische moeder niet meekomen naar de afspraak? Neem dan haar schriftelijke toestemming mee om het kind te erkennen. Bij het eerste kind uit deze relatie is dan geen naamskeuze mogelijk. Het kind krijgt de naam van de moeder. Bij de erkenning van het eerste kind moet de biologische moeder meekomen, wanneer u wilt dat het kind de naam van de vader/meemoeder krijgt. Dit geldt alleen bij kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Voor kinderen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse gelden andere regels voor het naamrecht. Deze worden bepaald door het recht van het land, waarvan het kind de nationaliteit bezit

Na de geboorte

 • u gaat samen met de biologische moeder naar de gemeente om het kind te erkennen wanneer voor uw eerste Nederlandse kind naamskeuze wilt doen
 • u erkent het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit hoeft niet de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente te zijn
 • is het kind ouder dan 12 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming nodig van de biologische moeder én van het kind
 • is het kind ouder dan 16 jaar? Dan moet het kind bij de afspraak meekomen om toestemming te geven en naamskeuze te doen. De biologische moeder hoeft niet mee te komen. De naamskeuze geldt voor een kind met de Nederlandse nationaliteit

Voorwaarden voor het erkennen van ouderschap

 • is de biologische moeder niet woonachtig in Nederland, dan moet er voor de moeder worden aangetoond dat zij niet gehuwd is/geregistreerd partner is
 • u moet minimaal 16 jaar zijn om een kind te kunnen erkennen

Let op: Als u niet met elkaar getrouwd bent, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag. Om als ouder ook het gezag te krijgen dient u gezamenlijk een verzoek in bij de griffie van de rechtbank.

Keuze achternaam

Bij het erkennen van uw eerste Nederlandse kind kunt u kiezen welke achternaam het krijgt: de naam van de biologische moeder of van de vader/meemoeder. Wilt u dat het eerste kind de naam van de vader of meemoeder krijgt? Dan moet de biologische moeder meekomen naar de gemeente. U legt dan samen een verklaring van naamskeuze af bij de burgerlijke stand. Doet u dat niet? Dan krijgt of houdt het kind de naam van de biologische moeder.

Nationaliteit

Wanneer u als Nederlander een buitenlands kind erkend, dan wordt het kind Nederlander wanneer de erkenning vóór de leeftijd van 7 jaar plaatsvindt. Is uw kind 7 jaar of ouder en nog geen 18 jaar kan het kind ook Nederlander worden als er binnen één jaar een bewijs van biologisch ouderschap wordt ingeleverd. Een kind wat vóór de geboorte wordt erkend door een Nederlander, is Nederlander vanaf de geboortedatum.

Meenemen

 • uw identiteitsbewijs
 • komt de biologische moeder mee naar de afspraak? Dan neemt ook zij een identiteitsbewijs mee
 • komt de biologische moeder niet mee naar de afspraak? Dan hebt u de schriftelijke toestemming met handtekening van de biologische moeder nodig. Ook neemt u een kopie van het identiteitsbewijs van de biologische moeder mee
 • erkent u een kind van 12 tot 16 jaar? Dan hebt u de schriftelijke toestemming en een kopie van het identiteitsbewijs nodig van zowel de biologische moeder als het kind
 • erkent u een kind van 16 jaar of ouder? Dan heeft u toestemming nodig van het kind en het kind doet naamskeuze voor de achternaam. Het kind moet dan persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning. Dit geldt voor Nederlandse kinderen. Voor buitenlandse kinderen kunnen andere regels gelden. Deze worden bepaald door de regels van het betreffende land van de nationaliteit van het kind

Kosten

Aan de erkenning zijn geen kosten verbonden.