Even voorstellen: participatieraadslid Anja Jansma

29 maart 2021
Participatieraadslid Anja Jansma stelt zich graag aan u voor.

Hallo inwoners van Enkhuizen. Mijn naam is Anja, ik ben 48 jaar oud en sinds november 2019 lid van de participatieraad Enkhuizen. Binnen de participatieraad houd ik mij bezig met vraagstukken rondom jeugd en ouderen. Ik ben zelf dan ook ervaringsdeskundige op dit gebied.

Naast de vraagstukken rondom jeugd en ouderen, is mijn doel ook om op breder gebied van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de inwoners van Enkhuizen. Zodra de huidige situatie (covid-19) het weer toelaat, lijkt het mij leuk om inwoners te kunnen ontmoeten op wijkavonden. Op deze manier kunnen wij laten zien wat wij kunnen betekenen voor de inwoners en kunnen wij signalen opvangen waar het goed gaat en wat nog beter kan in de wijken. In de tussentijd: kom je mij tegen op straat, schroom niet om mij aan te schieten en je hart te luchten.

Wat is de participatieraad en wat doet zij voor de inwoners van Enkhuizen?
De participatieraad is door de gemeente in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de gemeente en de lokale samenleving. De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het gevoerde beleid in het sociaal domein. Hierbij kun je denken aan vraagstukken over armoede, jeugd, ouderen, zorg, zo lang mogelijk thuiswonen, participeren in de maatschappij, enzovoorts.

De leden van de participatieraad zijn allemaal inwoners van de gemeente Enkhuizen. Zij denken vanuit het inwonersperspectief mee in de participatieraad. Dit doen ze niet alleen, maar door met inwoners in gesprek te gaan, signalen en ideeën op te vangen en goed in de gaten te houden wat de inwoners bezighoudt. Het gaat hierbij om signalen die aangeven dat iets voor de inwoners niet goed geregeld is of anders zou moeten. Bijvoorbeeld wanneer er geluiden klinken dat er onvoldoende zorgaanbod is voor een bepaalde doelgroep. De participatieraad behandelt daarentegen geen individuele klachten.

Meer weten of een signaal doorgeven?
Kijk op onze pagina op de website van de gemeente (www.enkhuizen.nl/participatieraad) of stuur een mail naar participatieraadenkhuizen@gmail.com. Twijfel je of jouw signaal meerwaarde heeft? Ook dan horen we het graag. Elk signaal is er namelijk een.