Garantstelling of logiesverklaring

  • voor visumplichtig bezoek uit het buitenland
  • vul bewijs van garantstelling in, print en kom langs bij de balie van het gemeentehuis
  • per bezoeker moet u 1 formulier invullen
  • formulier persoonlijk bij de gemeente ondertekenen
  • geldig identiteitsbewijs meenemen

Afspraak maken garantstelling of logiesverklaring

Het formulier download u via de IND. U vult het vast in, maar u ondertekent het pas bij de gemeente

Formulier downloaden: ind.nl/formulieren/1310.pdf

Meer weten

Garantstelling

Wilt u garant staan voor de kosten die de bezoeker in Nederland  maakt? Dan moet het formulier door u én uw eventuele partner persoonlijk in het bijzijn van een medewerker van gemeente ondertekend worden.

Logiesverstrekking

Wilt u logies (onderdak) verstrekken aan de bezoeker tijdens zijn/haar verblijf in Nederland? Dan moet u het formulier persoonlijk door u in het bijzijn van een medewerker van gemeente ondertekend worden. Handtekening van eventuele partner is hierbij niet nodig. Daarna legaliseert de medewerker uw handtekening(en). Legalisatie van een handtekening betekent dat de burgemeester verklaart dat een handtekening op een document 'echt' is.

Na legalisatie van het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking, stuurt u het ondertekende formulier met eventuele bijlagen zelf naar de bezoeker die het visum moet aanvragen. De bezoeker gaat ermee naar de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land om een visum aan te vragen.

Het bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking is maximaal 3 maanden geldig. Dit is gelijk aan de periode dat een buitenlander met een visum in Nederland mag verblijven.

Meer informatie

Bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND)  vindt u meer informatie over de voorwaarden voor een verblijf in Nederland. De IND houdt bij welke buitenlanders een visum nodig hebben voor een bezoek aan Nederland. Zie www.ind.nl

Meenemen

  • ingevuld formulier (zie boven)
  • geldig identiteitsbewijs zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • geld (pin of contant)

Als u het formulier niet thuis kunt invullen en printen, ligt het ook klaar in het stadskantoor. U bent dan iets langer bezig aan de balie.

Kosten 2021

Het legaliseren van de handtekening op het bewijs van garantstelling of logiesverklaring kost € 7,90