Gehandicapten parkeerkaart aanvragen

Er is een gehandicaptenparkeerkaart voor:

 • bestuurders
 • passagiers
 • combinatie van een passagiers- en bestuurders

Aanvragen/verlengen

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen of verlengen via DigiD. De procedure voor een eerste aanvraag van de kaart of een verlenging verloopt hetzelfde. Heeft u niet de beschikking tot digitale middelen, dan kunt u de aanvraag via de balie doen. 

Online aanvragen 

U kunt de gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen via DigiD.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Let op: Na de aanvraag stuurt u een recente pasfoto voorzien van naam en geboortedatum naar de gemeente of deponeert u deze in onze brievenbus.

Aanvragen via de balie

U kunt via onderstaande button een afspraak maken om de aanvraag via de balie doen.

Afspraak maken aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

U kunt hiervoor ook bellen met de gemeente via (0228) 360100 of 140228

Let op: Neem naar de afspraak het volgende mee: een geldig legitimatiebewijs, een wettig betaalmiddel, een recente pasfoto en indien aanwezig een overzicht van uw arts(en) en bijbehorende telefoonnummer(s). 

Voorwaarden aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

 • de bestuurder of de passagier kan in ieder geval een half jaar lang niet meer dan 100 meter lopen met een hulpmiddel
 • de bestuurder of passagier altijd in een rolstoel zit
 • de aanvrager van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders heeft een geldig rijbewijs
 • bij de aanvraag van een gehandicaptenkaart voor passagiers is er bij het vervoer van deur tot deur altijd hulp nodig van de bestuurder. De kaart is ook geldig als u in de auto van iemand anders meerijdt
 • bij eerste aanvraag of verlenging van de kaart is onafhankelijk medisch advies nodig (uw eigen arts mag dit niet doen)

Kosten 2021

Bij een eerste aanvraag of verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart betaalt u € 29,00. U krijgt dit bedrag niet terug als de aanvraag wordt afgewezen. Bij verlies of diefstal moet u een nieuwe kaart aanvragen voor hetzelfde bedrag.

GPK ophalen

U krijgt van ons een brief als uw aanvraag is goedgekeurd. Vanaf dat moment ligt uw kaart klaar en kunt u deze ophalen bij de balie. Daarvoor moet u wel eerst een afspraak maken.

Belangrijk om te weten

 • gebruik de gehandicaptenparkeerkaart alleen voor uzelf. Bij misbruik riskeert u een boete
 • verloopt uw kaart binnen twee maanden? Vraag dan een nieuwe kaart aan. De procedure voor een eerste aanvraag van de kaart of een verlenging verloopt hetzelfde
 • de gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de regels die gelden voor het land waar u parkeert. Voor controle of uw kaart geldig is in een specifiek land kunt u de website van rijksoverheid bekijken.
 • meer informatie over de wetgeving: zie wetten.overheid.nl/BWBR0012625/2013-01-01