Geheimhouding persoonsgegevens

 • aanvragen als uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties mogen worden doorgegeven
 • geheimhouding is niet mogelijk voor instellingen die uw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak
 • schriftelijk of persoonlijkĀ aan de balie zonder afspraak
 • komt u persoonlijk langs, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee, zoals een ID-kaart, paspoort of rijbewijs

Geheimhouding aanvragen of intrekken met DigiD

Als u geen DigiD heeft, vul dan onderstaand formulier in en kom langs.

pdf Formulier verzoek geheimhouding BRP gegevens (PDF, 175.15 KB)Bestand voorlezen

Meer weten

Van alle inwoners van Enkhuizen zijn gegevens opgeslagen in de basisregistratie personen (BRP) zoals:

 • adresgegevens
 • gegevens over eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • nationaliteit
 • ouders en eventuele kinderen

In veel gevallen worden deze gegevens automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die ze vanuit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan de instanties wordt doorgegeven. U kunt dit niet voorkomen omdat dit verplicht is.


Geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om uw gegevens uit de basisregistratie personen. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding aanvragen bij de gemeente. Het gaat dan om:

 • verplichte derden (zoals een curator of een advocaat)
 • vrije derden (particulieren en niet-commerciĆ«le instellingen, zoals een sport- of een muziekvereniging)

Een verzoek om geheimhouding of het laten vervallen van geheimhouding kunt u online of persoonlijk aan de balie indienen.

Voor meer informatie over geheimhouding zie www.rijksoverheid.nl


Voorwaarden

 • u staat ingeschreven bij de gemeente
 • u bent 16 jaar of ouder
 • u kunt voor uw kinderen tot 16 jaar geheimhouding aanvragen als zij op hetzelfde adres wonen als u

Neem een geldig identiteitsbewijs mee, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.