Gemeenteraad

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Erik Lankman
Telefoon: 0228 360 100
Breedstraat 53  (bezoekadres)
Postbus 11 – 1600AA Enkhuizen
e-mail: erik.lankman@enkhuizen.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten