Gemeenteraad

  • de gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente
  • de gemeenteraad van Enkhuizen telt op dit moment 17 leden en 9 fracties
  • de openbare raadsvergaderingen zijn op de vierde dinsdag van de maand om 20.00 uur in de raadszaal

Ga voor meer raadsinformatie en de agenda naar het

Raadsinformatiesysteem

Raadsleden

pdf Reglement van orde - gemeenteraad Enkhuizen (PDF, 90.74 KB)