Gemeenteraad

Contactgegevens griffie:
Raadsgriffier: Jan Jaap den Hollander
Telefoon: 06-11868956
Breedstraat 53  (bezoekadres)
Postbus 11 – 1600AA Enkhuizen
e-mail: janjaap.denhollander@enkhuizen.nl

Contact opnemen met de griffie

Agenda en documenten