Geolied team zorgt voor zo veilig mogelijke Tweede Kamerverkiezingen

16 februari 2021
De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart zijn in volle gang. Karin Hansen, Marijke Buijsman en Tom Besteman van de SED organisatie vertellen wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van verkiezingen in coronatijd.

Allereerst moet natuurlijk voldaan worden aan wettelijke regelgeving. Stempassen, kiezerspassen, volmachten, etc. Iedereen moet in staat worden gesteld zijn of haar stem uit te brengen. Daarnaast moeten stemlocaties geregeld worden, stembureauleden worden gezocht, al het materiaal op de stembureaus moet op orde zijn en ga zo maar door. Gelukkig is er een strak draaiboek en hebben Karin Hansen, Marijke Buijsman en Tom Besteman van het team dat de verkiezingen organiseert al vaker met het bijltje gehakt. Dat is maar goed ook, want het organiseren van de komende Tweede Kamerverkiezingen is vanwege corona een extra ingewikkelde opgave.

Andere stemlocaties
Marijke: “Belangrijk is dat het stemmen veilig verloopt. Zo wordt dit keer niet gestemd op scholen of in zorgcentra. We zijn op zoek gegaan naar grote locaties waar makkelijk afstand kan worden gehouden en liefst ook eenrichtingsverkeer kan worden ingesteld.
Mensen gaan dit keer dus op een andere plek stemmen dan ze gewend zijn, bijvoorbeeld in de kerk of een gymzaal.” “Op de stembureaus worden extra maatregelen genomen”, vult Tom aan. “Het moet zowel voor de mensen die komen stemmen veilig zijn als voor de leden van het stembureau. Zowel de stembureauleden als de mensen die komen stemmen moeten een gezondheidscheck doen. Er staan kuchschermen opgesteld voor de leden van het stembureau en iedereen krijgt een eigen rood potlood dat mee naar huis genomen mag worden. De stemhokjes en tafels worden ook geregeld gereinigd.”

Meer stembureauleden
Normaal gesproken zijn er al veel mensen nodig om verkiezingen in goede banen te leiden, maar dit keer nog meer. Karin: “Er zijn meer stembureauleden nodig. Niet alleen omdat op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart een aantal stembureaus open is, maar ook omdat extra stembureauleden nodig zijn om uit te leggen hoe veilig gestemd kan worden en om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld niemand tegen de richting in loopt. Gelukkig hebben we een grote groep vaste mensen die ons graag helpt bij verkiezingen en hebben genoeg extra mensen zich aangemeld.

Stemmen per post
Karin, Marijke en Tom zijn er van overtuigd dat iedereen veilig kan stemmen. “Wie niet naar het stembureau wil of kan komen, kan iemand anders machtigen”, legt Marijke uit. “Of men kan een rustig moment kiezen om te gaan stemmen. Dat is voor mensen uit de coronarisicogroep op maandag 15 en dinsdag 16 maart.” Tom: “En wie 70 jaar of ouder is kan ook per post stemmen. Dat is deze verkiezingen voor de eerste keer mogelijk.”

Wie meer informatie zoekt over de Tweede Kamerverkiezingen kan kijken op onze verkiezingspagina