Gezamenlijke informatieochtend seizoensplaatshouders Enkhuizerzand

7 juni 2019

De informatieochtend in het Strandpaviljoen in Enkhuizen werd op 2 juni jl. goed bezocht door seizoensplaatshouders van camping Enkhuizerzand. De gemeente organiseerde dit samen met OREZ, de ontwikkelaar en exploitant van de nieuw te openen camping. Wethouder Erik Struijlaart gaf de aanwezigen informatie over de sluiting van de huidige camping. Andries Bruil, directielid van OREZ, vertelde over de voorgenomen verplaatsing en de beoogde opening van de nieuwe campinglocatie. Daarna was er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Tijdspad voor seizoensplaatshouders
Het aankomende zomerseizoen is de huidige camping voor de laatste keer open. Daarna sluit de gemeente de camping per 1 oktober 2019. Vanaf dan gaat de exploitant samen met seizoensplaatshouders bekijken welke stacaravans mee kunnen verhuizen naar de nieuwe camping. Die opent naar verwachting 1 april 2020.

Informatieverstrekking is belangrijk
Vertegenwoordigers van de betrokken partijen beseffen dat het belangrijk is om elkaar te blijven informeren over de activiteiten rond de camping. Om dit belang zo goed mogelijk te behartigen is Petra van de Eshof voorgesteld als contactpersoon voor vragen en afstemming. De komende maanden worden de seizoensplaatshouders per nieuwsbrief op de hoogte houden over ontwikkelingen.