Gladheidsbestrijding, strooiroutes

Er wordt gestrooid op:

  • alle toegangs- en doorgaande wegen volgens de vaste strooiroute
  • doorgaande en recreatieve fietspaden
  • wegen bij zorginstellingen
  • plekken waar veel mensen komen

Is er binnen 150-200 meter van een weg een toegangs- of doorgaande weg, wordt deze weg niet gestrooid. In verband met tijd en het risico om geparkeerde auto's te beschadigen worden ook krappe straten niet gestrooid.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap strooit de wegen buiten de bebouwde kom, de gemeente strooit binnen de bebouwde kom. We kiezen ervoor om de hoofdroutes zo snel mogelijk te strooien. Dat betekent dat we niet alle wegen kunnen strooien.

Informatie

Wilt u meer weten, de routekaart inzien of heeft u opmerkingen over de strooiroutes? Neemt u dan contact met ons op, tel. (0228) 360 100.

pdf Strooiroute Enkhuizen (PDF, 1.35 MB)