Hervestiging vanuit het buitenland

U doet aangifte van hervestiging wanneer u eerder in Nederland ingeschreven hebt gestaan en ná 1994 bent vertrokken naar het buitenland.
  • vooraf telefonisch afspraak maken wanneer u de nationaliteit bezit van een land buiten de EU
  • binnen 5 dagen persoonlijk aangifte doen bij de gemeente (geldt ook voor kinderen)
  • geldig identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs of verblijfsdocument meenemen
  • bewijs van uitschrijving meenemen als u vanuit de Nederlandse Antillen komt
  • eventueel: overige originele, gelegaliseerde en vertaalde buitenlandse documenten van uzelf en uw kinderen (bijvoorbeeld geboorte-, huwelijks-, of echtscheidingsakte)

Maak een afspraak

Telefoon (0228) 360 100

Meer weten

De gemeente stelt de identiteit vast van iedereen die aangifte doet om opnieuw in Nederland te gaan wonen. Daarom moet u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langskomen. Ook minderjarige kinderen zijn persoonlijk bij de aangifte aanwezig.

Kosten

Inschrijven in de gemeente bij hervestiging vanuit het buitenland is gratis.