Honden uitlaten

Honden uitlaten

 • buiten losloopgebieden verplicht aan de lijn en u moet hondenpoep opruimen
 • kinderspeelplaatsen in de gemeente zijn verboden voor honden

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Recreatieschap Westfriesland

Losloopgebieden (ook hier moet u hondenpoep opruimen):

 • de Vestingwal rond de stad vanaf de gemeentelijke begraafplaats tot en met de Omgelegde Burgwal aan de Vestinggracht kant
 • aan de Dreef, het grondgebied naast de volkstuintjes tegenover de Lijsterbesstraat 12 t/m 18
 • aan de Asterstraat 1 t/m 20 in plan Noord op de daar bovengelegen parallelweg
 • de Weeshuispolder/IJsbaan vanaf de brandweer kazerne tot het fietspad van het Wielerkamp naar het Boendersveld (RSG);
 • het Zuider Bolwerk tot en met het Noorder Bolwerk in de Gommerwijk-West aan de waterzijde
 • het ‘eiland’ in de Gommerwijk-West ter hoogte van Flosbeugel 18
 • de grasstrook ten noorden van de Kavelsloot in Kadijken vanaf de Oosterdijk tot de brug
 • de Bolwerken in Kadijken achter de Tentsloot en Onderzeil aan de Noorder Kadijkslootkant aan de waterzijde
 • het Buurtbos in Kadijken
 • in de grasstrook aan de waterkant langs het Zuider Kadijken
 • langs de groenstrook aan de Haling