Kavels en groenstroken kopen of gebruiken

Op sommige plekken zijn kavels beschikbaar voor bebouwing.

Ook kunt u onder bepaalde voorwaarden soms een groenstrook die aan uw woning grenst gebruiken of kopen.

Vrije kavels

Voor meer informatie of vragen over plan Kadijken kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte

Bel (0228) 360 100

 

Groenstroken

Wilt u een stuk gemeentegrond dat aan uw woning, tuin of land grenst gebruiken? Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Wij toetsen intern of het betreffende stuk gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop of gebruik.

pdf Aanvraagformulier gebruik of koop gemeentegrond (PDF, 75.77 KB)

Voorwaarden

Aan het kopen of gebruiken van een groenstrook zijn voorwaarden verbonden. Deze zijn onder andere:

 • de grond grenst aan uw eigendom
 • de grond is niet structuurbepalend (dat houdt in: het is geen zone om bijvoorbeeld bebouwing, sportvelden, wegen of fietspaden af te schermen)
 • de grond ligt (of lag vroeger) niet langs de rand van het dorp
 • er ontstaan geen onveilige situaties (bijvoorbeeld voor het verkeer)
 • de grond heeft niet de functie van (toekomstige) speelplaats
 • er zijn geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten
 • er staan geen bijzondere bomen op de grond
 • bestaande kabels of leidingen veroorzaken geen problemen

Kosten

 • binnenstad Enkhuizen tarief voor de voorgevelrooilijn € 80,00 per m² 
 • achter de voorgevelrooilijn € 130,00 per m².
 • snippergroen = maximaal 150 m²
 • aanvragen voor grotere oppervlakten worden apart beoordeeld

Tarieven:

Buitenstad t/m 150 m² :

 • Voorerfgebied:  € 56,00
 • Achtererfgebied: € 108,00

Binnenstad t/m 150 m²:

 • Voorerfgebied: € 81,00
 • Achtererfgebied: € 160,00