Knelpunten vaarroutenetwerk melden

15 mei 2018

Lekker aan het varen in Westfriesland en u komt een knelpunt zoals overdadige waterplantengroei, ondiepte, te lage brug of een fiets in het water tegen? Het Recreatieschap heeft op de website een meldingsformulier gemaakt. U kunt een situatiefoto meesturen. U vindt het formulier op www.recreatieschapwestfriesland.nl.