Koninklijke Onderscheidingen brandweermannen

14 januari 2020

Op zaterdag 11 januari heeft burgemeester Eduard van Zuijlen 3 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan de heren Peter Konz, Gerard Ramkema en Alex Roggeveld. De drie heren krijgen de versierselen uitgereikt die behoren bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Peter Konz
Peter Konz is op 22 augustus 1992 in dienst getreden bij de vrijwillige brandweer van post Zaandam Kalf. Na een aantal jaren bij dit korps dienst te hebben gedaan is hij verhuisd naar Enkhuizen waar hij per april/mei 2003 bij post Enkhuizen is aangesloten.

Peter is een brandweerman die zijn kennis graag overbrengt aan anderen. Hij is gedreven en zet zich op meerdere vlakken in voor het korps. Zo speelt Peter zelf al jaren mee met wedstrijdploegen om zijn eigen vaardigheden te vergroten. Tevens begeleid hij andere wedstrijdploegen als hij daarin zelf niet meespeelt. Zijn jarenlange kennis en met name zijn expertise als pompbediener brengt hij graag over op collega’s om ze nog beter te maken. Naast de standaard manschap opleiding,  heeft Peter meerdere functies bekleed, zoals chauffeur, pompbediener, bediener haakarmvoertuig en bediener hoogwerker.

Peter is tevens een vrijwilliger waar altijd een beroep op kan worden gedaan. Hij is bij open dagen, scholendagen, of georganiseerde wedstrijden altijd present en doet actief mee om van dergelijke dagen een succes te maken. Buiten de repressieve taken om zet Peter zich ook al jaren in voor de personeelsvereniging. Peter is iemand die kritisch naar de brandweer kijkt en daardoor probeert om zaken altijd te verbeteren.

Gerard Ramkema
Gerard Ramkema is op 1 augustus 1993 in dienst getreden bij de vrijwillige brandweer van Enkhuizen. Gerard is een brandweerman in hart en nieren, die vol passie, zich altijd voor meer dan 100% inzet voor zijn taak. Naast de basis als het oefenen en de uitrukken heeft Gerard in alle jaren nog veel meer gedaan voor de brandweer. Zo is hij 12 jaar begeleider geweest van de jeugdbrandweer, waarvan hij 7 jaar plaatsvervangend postcommandant is geweest. Sinds jaar en dag is Gerard betrokken geweest en nog steeds betrokken bij de wedstrijdploegen. Afwisselend draait hij zelf mee in de wedstrijdploeg of hij begeleid de wedstrijdploegen om met zijn kennis en ervaring de jongere generatie de juiste vaardigheden aan te leren.

Gerard is tevens een vrijwilliger waar altijd een beroep op kan worden gedaan. Hij is bij open dagen, scholendagen, of georganiseerde wedstrijden altijd present en doet actief mee om van dergelijke dagen een succes te maken. Daarbij is Gerard een belangrijk persoon binnen de post, omdat hij een grote rol heeft als sociaal bindende factor. Gerard heeft onder andere het vermogen om mensen op een natuurlijke manier aan te spreken waarbij iedereen naar hem luistert. Daar waar de post een periode in zwaar weer heeft verkeerd was Gerard de bindende factor die er voor een heel groot deel voor gezorgd heeft dat de groep niet uit elkaar is gevallen.

Alex Roggeveld
Alex Roggeveld is op 11 september 1994 in dienst getreden bij de vrijwillige brandweer van Enkhuizen. In al deze jaren heeft Alex Roggeveld vele extra taken gedaan voor de brandweer. Alex heeft al vele  jaren bijgedragen aan het organiseren van open dagen, wedstrijddagen of scholendagen. Mede hierdoor zijn deze dagen iedere keer een groot succes. Als Alex niet in het organisatiecomité zat dan was hij zeker als vrijwilliger aanwezig op de dag zelf om er een geslaagde dag van te maken.

Alex heeft zich jarenlang ingezet voor de wedstrijdploeg. In de eerste jaren deed hij zelf mee, later is hij wedstrijdploegen gaan begeleiden, waardoor hij zijn ervaring kon delen met de nieuwe leden. Alex is ruim 10 jaar begeleider geweest van de jeugdbrandweer. Hier heeft hij vele jeugdleden het brandweervak bijgebracht en klaargestoomd om door te kunnen stromen naar de ‘grote’ korps. De laatste jaren is Alex ook mentor geweest van verschillende nieuwe brandweervrijwilligers. Tijdens de opleidingsperiode begeleid Alex de aspiranten, maakt ze wegwijs in het brandweervak en stimuleert en motiveert ze om hun opleiding succesvol af te ronden.