Kwijtschelding belastingen

 • aanvragen als u uw aanslag niet of niet helemaal kunt betalen, ook niet in termijnen
 • u heeft een laag inkomen (volgens norm van de overheid)
 • u heeft geen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, caravan, boot)
 • 1 keer aanvragen voor gemeente en Hoogheemraadschap samen
 • beide instanties beoordelen zelf de aanvraag kwijtschelding; gemeente bepaalt alleen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • aanvragen betekent niet dat u de aanslag niet hoeft te betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen

Digitale aanvraag kwijtschelding belastingen

Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u digitaal een aanvraag kwijtschelding indienen. Hiervoor hebt u uw DigiD nodig. De in het kwijtscheldingsverzoek gevraagde documenten kunt u direct uploaden bij uw aanvraag. 

Het is mogelijk dat wij onderstaande informatie van u nodig hebben. Leest u daarom de vragen goed zodat u de juiste documenten bijvoegt:

 • inkomen
  • betaalt of ontvangt u alimentatie: de uitspraak van de rechtbank en de laatste overschrijving
  • het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO
  • heeft u kostganger(s) of verhuurt u een kamer: een bewijsstuk inkomsten uit commerciële kamerverhuur of kostganger(s)
 • woonsituatie
  • het jaaroverzicht hypotheek van uw hypotheekverstrekker en de maandelijkse hypotheeklast
 • bezittingen
  • is uw auto onmisbaar: een bewijsstuk zoals een gehandicaptenkaart of een verklaring van uw werkgever
 • bijzondere omstandigheden
  • wanneer u een afbetalingsverplichting aan de Belastingdienst heeft: de laatste twee betalingen/overschrijvingen en de beschikking van de Belastingdienst.
  • staat u onder bewind of is er sprake van wettelijke c.q. minnelijke schuldsanering of een faillissement: voeg een bewijsstuk toe.
  • onroerend goed in het buitenland: voeg een bewijsstuk toe.
 • kinderopvang
  • maakt u gebruik van kinderopvang: een bewijsstuk van de maandelijkse kosten (geen bankafschrift)

Kwijtschelding belasting aanvragen

Meer weten

Betalen van de aanslag

Inleveren van het aanvraagformulier kwijtschelding bij de gemeente betekent niet dat u niet hoeft te betalen:

 • u moet de aanslag voor de uiterste betaaldatum voldoen.
 • u kunt een betalingsregeling aanvragen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
 • aanvragen ná 3 maanden nadat u betaalt heeft is niet mogelijk

Betalingsregeling

Vraagt u aan om in gedeelten te kunnen betalen. U krijgt bericht van de gemeente welk bedrag u wanneer moet betalen.

 • gebruik het formulier betalingsregeling belastingen
 • alleen aan te vragen door de persoon aan wie de aanslag is gestuurd
 • alleen voor aanslag onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing
pdf Aanvraagformulier betalingsregeling (PDF, 69.52 KB)Bestand voorlezen

Beoordeling van uw verzoek

 • elk verzoek wordt apart bekeken
 • er zijn richtlijnen voor
 • berekening van hoeveel u kunt betalen, dit heet betalingscapaciteit
 • uw netto-besteedbaar inkomen wordt hiervoor gebruikt

Netto besteedbaar inkomen

Het netto-besteedbaar inkomen is een optelsom van wat u en eventueel uw partner ontvangen aan:

 • loon, salaris, pensioen, winst of sociale uitkeringen

 • bijverdiensten, rente van spaarrekeningen, vakantiegeld en andere eenmalige uitkeringen

 • alimentatie (ook voor kinderen)

 • de ontvangen huurtoeslag en zorgtoeslag

 • er wordt rekening gehouden met de uitgaven aan ziektekostenverzekering en huur


Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding

Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo van uw bankrekeningen
 • auto
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

U krijgt ook geen kwijtschelding wanneer:

 • de gemeente vermoedt dat u wel kunt, maar niet wilt betalen
 • u bewust onjuiste gegevens verstrekt en het uw eigen schuld is dat u niet kunt betalen (u heeft uw geld aan wat anders uitgegeven)
 • als te verwachten is dat uw financiële omstandigheden zullen wijzigen
 • uw inkomens sterk wisselen
   

Hoe weet u of u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt


Op basis van alle beschikbare gegevens beslist de gemeente of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

Soms moet u eerst aanvullende gegevens inleveren. De beslissing wordt per brief meegedeeld. Daarin staat ook de reden waarom u niet in aanmerking komt.

PDF formulier