Kwijtschelding belastingen

 • aanvragen als u uw aanslag niet of niet helemaal kunt betalen, ook niet in termijnen
 • u heeft een laag inkomen (volgens norm van de overheid)
 • u heeft geen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, caravan, boot)
 • 1 keer aanvragen voor gemeente en Hoogheemraadschap samen
 • beide instanties beoordelen zelf de aanvraag kwijtschelding; gemeente bepaalt alleen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentelijke heffingen
 • aanvragen betekent niet dat u de aanslag niet hoeft te betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
pdf Kwijtscheldingsformulier gemeentelijke heffingen en hoogheemraadschap (verkort) (PDF, 311.31 KB)Bestand voorlezen

Het formulier ligt ook klaar bij de balie van het gemeentehuis.

Meer weten

Betalen van de aanslag

Inleveren van het aanvraagformulier kwijtschelding bij de gemeente betekent niet dat u niet hoeft te betalen:

 • u moet de aanslag voor de uiterste betaaldatum voldoen.
 • u kunt een betalingsregeling aanvragen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
 • aanvragen ná 3 maanden nadat u betaalt heeft is niet mogelijk

Betalingsregeling

Vraagt u aan om in gedeelten te kunnen betalen. U krijgt bericht van de gemeente welk bedrag u wanneer moet betalen.

 • gebruik het formulier betalingsregeling belastingen
 • alleen aan te vragen door de persoon aan wie de aanslag is gestuurd
 • alleen voor aanslag onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing
pdf Aanvraagformulier betalingsregeling (PDF, 69.52 KB)Bestand voorlezen

Beoordeling van uw verzoek

 • elk verzoek wordt apart bekeken
 • er zijn richtlijnen voor
 • berekening van hoeveel u kunt betalen, dit heet betalingscapaciteit
 • uw netto-besteedbaar inkomen wordt hiervoor gebruikt

Netto besteedbaar inkomen

Het netto-besteedbaar inkomen is een optelsom van wat u en eventueel uw partner ontvangen aan:

 • loon, salaris, pensioen, winst of sociale uitkeringen

 • bijverdiensten, rente van spaarrekeningen, vakantiegeld en andere eenmalige uitkeringen

 • alimentatie (ook voor kinderen)

 • de ontvangen huurtoeslag en zorgtoeslag

 • er wordt rekening gehouden met de uitgaven aan ziektekostenverzekering en huur


Wanneer komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding

Als u vermogen hebt zoals:

 • saldo van uw bankrekeningen
 • auto
 • grond
 • garage
 • tweede woning
 • (sta)caravan
 • boot
 • effecten, vorderingen of spaarbrieven
 • overwaarde van uw eigen woning

U krijgt ook geen kwijtschelding wanneer:

 • de gemeente vermoedt dat u wel kunt, maar niet wilt betalen
 • u bewust onjuiste gegevens verstrekt en het uw eigen schuld is dat u niet kunt betalen (u heeft uw geld aan wat anders uitgegeven)
 • als te verwachten is dat uw financiële omstandigheden zullen wijzigen
 • uw inkomens sterk wisselen
   

Hoe weet u of u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgt


Op basis van alle beschikbare gegevens beslist de gemeente of u in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

Soms moet u eerst aanvullende gegevens inleveren. De beslissing wordt per brief meegedeeld. Daarin staat ook de reden waarom u niet in aanmerking komt.