Laadpalen voor elektrische auto’s

23 juli 2019

Met de opkomst van elektrische auto’s is de vraag naar oplaadpunten in openbare ruimten toegenomen. De laadpalen staan namelijk niet alleen op privéterreinen, dat komt omdat niet iedereen op eigen terrein de auto kan opladen. Daarbij stimuleert de gemeente elektrisch rijden met een netwerk van publieke laadpalen.

Wanneer wordt een laadpaal geplaatst?
De gemeente heeft het projectbureau MRA-Elektrisch opdracht gegeven om de omvragen en het plaatsen van laadpalen te coördineren. Om een verzoek in te kunnen dienen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het voor de aanvrager niet mogelijk om de elektrische auto op eigen terrein op te laden. Binnen een loopafstand van 300 meter van het opgegeven adres is er geen andere laadpaal aanwezig. Kijk voor alle voorwaarden elders op www.enkhuizen.nl.

Toekennen laadpaalplek
Nieuwe aanvragen kunnen worden gedaan via de website laadpaal.mrae.nl. Als aan de voorwaarden is voldaan, wordt een publieke voorziening aangewezen. Deze plek voorziet vaak twee auto’s van stroom waardoor er twee parkeervakken worden gereserveerd. Bij speciale omstandigheden kan er (tijdelijk) één plek worden gereserveerd.

De indruk kan worden gewekt dat er ‘zomaar’ parkeerplaatsen worden opgeofferd voor oplaadpunten voor auto’s die elektrisch rijden. Dit is zeker niet het geval. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt als er een plek voor een laadpaal wordt toegekend.