Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van start

12 november 2019

De komende tijd onderzoekt de gemeente Enkhuizen de juistheid van adresgegevens van inwoners. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA); een samenwerkingsverband van 5 ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiƫn en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, politie en Belastingdienst. Bijna 200 gemeenten nemen deel aan het project LAA.

Het adresonderzoek is op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Een huisbezoek is dan mogelijk.

Doel
Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude, zoals met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Adresonderzoek
In het onderzoek wordt gecontroleerd of de gegevens in de BRP overeenkomen met de werkelijkheid. Als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw gegevens kan er een aanvullend huisbezoek gestart worden. U kunt als inwoner ook een adresonderzoek starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven, die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Legitimatie
Tijdens een huisbezoek worden er vragen gesteld over uw situatie. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Vraag tijdens een huisbezoek altijd eerst om een legitimatiebewijs.

Geen toestemming
Indien u geen toestemming geeft voor een huisbezoek kan dit gevolgen voor u hebben. Het onderzoek wordt op een andere manier voortgezet, mogelijk kan uw uitkering of toeslag uitgesteld of beƫindigd worden. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de ambtenaar een speciale machtiging heeft om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond.

Informatie
Heeft u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek? Neem dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente, telefoon: 0228-360 100.

Meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vindt u op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/inhoud/adresfraude.