Lood

Resultaten onderzoek lood in de bodem speelplekken Westfriesland positief

Bijna alle onderzochte speelplekken in Westfriesland hebben een voldoende schone bodem. Dit blijkt uit een onderzoek naar lood in de bodem bij ruim 370 speelplekken. Bij 29 speelplekken is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen. Slechts twee speelplekken hebben teveel lood in de bodem. Eén daarvan bevindt zich in Hoorn en één in Enkhuizen. Hier worden maatregelen genomen.

Maatregelen speelplekken

  • voor de twee speelplekken in Westfriesland waar teveel lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg) komen de gemeenten en provincie met een voor de locatie passende aanpak
  • bij de 29 speelplekken in Westfriesland waar een beperkte hoeveelheid lood is aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg), is het niet nodig om direct maatregelen te treffen. De GGD en RUD NHN adviseren om bij deze speelplekken maatregelen te nemen tijdens het geplande onderhoud of bij een herinrichting. De gemeenten zullen dit per locatie invullen
  • de meeste onderzochte speelplekken hebben een gemiddeld loodgehalte van 0 tot minder dan 100 mg/kg. De GGD geeft aan dat deze grond gezondheidskundig gezien voldoende kwaliteit heeft. Op die speelplekken zijn dus geen verdere acties nodig

Situatie Enkhuizen

In Enkhuizen zijn in totaal 41 locaties onderzocht. Op 28 locaties is de kwaliteit voldoende (loodgehalte tussen 0 en de 100 mg/kg). Op 11 locaties is een beperkte hoeveelheid lood aangetroffen (gemiddeld loodgehalte van 100 tot 390 mg/kg). Op één locatie is de hoeveelheid lood te hoog (gemiddeld loodgehalte hoger dan 390 mg/kg). Het gaat om de openbare speelplaats aan de Nassaustraat (Bolwerk). De openbare speelplaats aan de Nanne Sluisstraat (langs vesting en bolwerk) heeft gemiddeld een beperkte hoeveelheid lood in de bodem, maar bij enkele grondboringen is wel een te hoog loodgehalte gemeten.

Nader bodemonderzoek

Deze week vinden bij de twee openbare speelplaatsen  aan de Nassaustraat en de Nanne Sluisstraat in opdracht van de provincie nader bodemonderzoek plaats. Na dit onderzoek wordt bekend welke maatregelen getroffen moeten en kunnen gaan worden. Tot die tijd is het voor kinderen nog steeds veilig om gebruik te maken van deze speelplaats zolang ouders rekening houden met veiligheidsvoorschriften als handen wassen van de kinderen na het spelen en het voorkomen van inname/opeten van grond. De speeltuinen hoeven niet gesloten te worden.

Meer informatie vindt u in:

pdf Veel gestelde vragen - Enkhuizen (PDF, 293.05 KB)Bestand voorlezen pdf Loodkaart gemeente Enkhuizen (PDF, 9.59 MB)Bestand voorlezen