Marktvergunning

  • vergunning aanvragen op afspraak
  • beschrijf de aard uw handel
  • datum van de markt waarop u wilt staan
  • geef de locatie van de markt op

Bel de marktmeester

Meenemen

  • uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • geldige registratiekaart van het Centraal-Registratiekantoor te Den Haag
  • geldig W.A. marktverzekeringsbewijs
  • 2 recente pasfoto's

Meer weten

Enkhuizen heeft een gebrancheerde markt. Dat wil zeggen dat de gemeente bepaalt hoeveel kramen en welke branche op de markt mogen staan.

De weekmarkt staat op woensdagen in de Westerstraat ter hoogte van de Westerkerk.

De gemeente hanteert geen wachtlijst meer. De gemeente heeft wel een lijst voor gegadigden. Hierop staan marktmensen van allerlei branches die te kennen hebben gegeven in aanmerking te willen komen voor een plaats op de weekmarkt van Enkhuizen. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

U kunt aangeven of u op deze lijst wilt komen te staan door een aanvraag te richten aan:

College van Burgemeester en wethouders
t.a.v de marktbeheerder de heer Y. Boufouchk
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Overige markten

  • Lappendag 2018: 25 juni
  • Dijkmarkten in het zomerseizoen op diverse zondagen

De organisatie is in handen van:

Marktevenementen
H. Nedermeijer
tel: 06-25394761 / 06-21678019
e-mail: marktevenementen@hotmail.com
www.marktevenementen.nl