Marktvergunning

Wilt u op de markt gaan verkopen?

U kunt een marktvergunning aanvragen via het formulier. Via de onderstaande knop kunt u uw vergunning digitaal aanvragen.

De volgende documenten zijn benodigd voor uw aanvraag:

  • kopie inschrijving Kamer van Koophandel
  • geldig identiteitsbewijs

Aanvragen marktstandplaatsvergunning

Bekijk de voorwaarden van de marktverordening van de gemeente Enkhuizen via de website www.overheid.nl

Meer weten

  • Enkhuizen heeft een gebrancheerde markt. Dat wil zeggen dat de gemeente bepaalt hoeveel kramen en welke branche op de markt mogen staan
  • de weekmarkt staat op woensdagen in de Westerstraat ter hoogte van de Westerkerk
  • de gemeente hanteert geen wachtlijst meer. De gemeente heeft wel een lijst voor gegadigden. Hierop staan marktmensen van allerlei branches die te kennen hebben gegeven in aanmerking te willen komen voor een plaats op de weekmarkt van Enkhuizen. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

U kunt aangeven of u op deze lijst wilt komen te staan door een aanvraag te richten aan:

College van Burgemeester en wethouders
t.a.v de marktbeheerder de heer Y. Boufouchk
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen

Overige markten

  • Lappendag
  • Dijkmarkten in het zomerseizoen op diverse zondagen

De organisatie is in handen van:

Marktevenementen
H. Nedermeijer
tel: 06-25394761 / 06-21678019
e-mail: marktevenementen@hotmail.com
www.marktevenementen.nl

Opzeggen marktstandplaats

Het opzeggen van uw marktstandplaats kan via onderstaand formulier

Opzeggen marktstandplaats